AMED DILXWAZ- BAYRAM DÜN YOLDAŞIN ANISINA

Amed Dılxwaz yoldaşımız 2001 yılında gerillaya bir amcasının oğluyla Dersim sahasından katılmıştı. İsmini 2001 yılında şehit düşen Amed-Ferhat Kavak yoldaştan almıştı. Soy ismini ise 1992 yılında saflara katılıp, 2002 yılında Munzurlarda şehit düşen bir yoldaştan almıştı. Her iki yoldaşta Amed yoldaşın yakın akraba çevresinden olan gerillalardı.  Yine 1994 yılında bir kardeşi işgalciler tarafından milislik yaparken katledilerek şehit edilmişti. Özcesi Amed Dılxwaz yoldaş, şehitleri bulunan yurtsever bir ortamdan büyümüştür. 

Hiç şüphe yoktur ki, özgürlük dağlarına herkes öncelikli olarak kendi insani görevi yerine getirmek için gelir. Yani sömürgecilerle kavga bireysel bir kavgadır. Her birey kendini gerçekleştirmek için kavganın tam ortasına gelir. Kendini ölçer biçer; iradesini, dayanıklılığını, iddiasını, özgürlük tutkusunu, yüreğini ortaya koyar. Aslında devrim, hem de silahlı olanı her bireyin sınandığı bir alandır. Bu bağlamda her gerilla biraz da dağlara kendisini sınamak için çıkar.
Ancak bazı yoldaşlarda bu katılım biçimi her zaman böyle olmayabiliyor. Bazı yoldaşların katılımları büyüdükleri ortamla birebir bağlantılıdır. Ya yakın çevresinde katılımlar bulunmakta ya çevresinde şehitler bulunmakta ya da ne bilelim en çok sevdiği insanların mücadelenin tam ortasında olmaları, bunların kimisinin şahadet tacını giymesi, esasta insan üzerinde etki yapmaktadır. Yine bir kısım genç, gözünü dünyaya açar açmaz bu durumu zaten bizatihi yaşadığı için tercihini bu şekilde kullanmıştır.
Şunu da ekleyelim: artık öyle olmuştur ki, saflara katılanların birçoğu dağlara çıkarken dağlara yabancılıkları yoktur. Çünkü dağlarda herkesin şöyle ya da böyle bir yakını, akrabası vardır ya da bir veya birkaç şehidi bulunmaktadır. Bu ise doğallığında çok fazla özgürlük mücadelesine bağlılığı geliştiriyor. Yani artık özgürlük mücadelesi sağlam ellere teslim edilmiş bulunmaktadır.
Buna iyi bir örnek Amed Dılxwaz yoldaştır. Amed yoldaş 2001 yılında Dersim sahasında katıldıktan sonra yaklaşık 4 yıl boyunca Dersim’de gerillacılık yapar. Dersim’de kaldığı sürece çok sevilen ve saygı uyandıran bir gençtir. Pratik çalışmalara katılım sorunu yoktur. Yaşama coşkulu ve moral düzeyi yüksek katılımıyla zaten göz dolduran bir gençtir. Buna bir de yaşama yarı şakacı, kırık kişiliği de eklenince aslında yaşamın en güzel rengi olarak ortaya çıkmasına yol açıyordu.
Bu güzel gelişimin yanı sıra yaşama katılımı partiyi savunma temelindedir. O kadar çok şehidi olan bir aileden gelmek demek insanın omzuna çok yükün bineceği anlamına gelmek demektir. Öncelikli olarak partiyi sahiplenmek gerekir. Çünkü bu parti şehitlerin partisidir. Ve birçok yakın şehidi bulunan Amed Dılxwaz yoldaş, doğallığında kendisini sorumlu görecektir. Ve bu sorumlulukla çalışmalara katılacaktır. Buna bir de olgun, fedakâr, iş bitiren kişiliği de eklenince gerçekten sevilecek bir genç ortaya çıkıverecektir. Yeni olmasına rağmen bu kadar yıl Dersim’de kalmanın başka bir sırrı bu kişilik özellikleriyle bugün dahi iyi anlaşılıyor olmasıdır.

Amed Dılxwaz yoldaş, 2005 yılında güneye gelerek, önce Mahsum Korkmaz Askeri Akademisi'nde bir devre eğitim gördükten sonra düzenlenmesi takım komutanı olarak Gare alanının Çırav mıntıkasına yapılacaktır.  Çırav’da bir takım komutanı olarak üzerine düşen tüm görevleri başarıyla yerine getirerek, erkenden kabul gören bir komutan olan Amed yoldaş; yaşamdaki sorumlu davranışları, olgunluğu, yaşama kendi rengiyle katılımı kabul edilir ve sevilen bir komutan olmasına götürecektir.

Çırav mıntıkasından sonra yeni düzenleneceği mıntıka, Gare’nin Bergare mıntıkası olacaktır. Moralli duruşuyla göze çarpan Amed yoldaş, zorlanmadan herkesin gönlüne girmesini bilecektir. Soğukkanlı ve olgun duruşuyla ne sorun olursa olsun çıkan sorunlar karşısında gerekli olan en doğru çözüm yöntemini bularak burada da farkını ortaya koyar. Yine kişilik olarak keskin olan militan duruşu bu yıllarda daha belirgin olarak öne çıkacaktır.
Kişi olarak belki de kekoluktan gelen bir kültür olarak söylediğine bağlı yaşayan, söylediğini yapan, bu bağlamda özü ile sözü bir olan Amed yoldaş, bu kişilik özellikleriyle de herkese örnek olan bir militandır. Bildiğini pratikleştirmekten geri durmayan Amed yoldaş, esasta bu duruşuyla güven veren konumdadır. Bu yaşam duruşunu en güzel bir şekilde“bir sorumluluk aldım ve bunun gereğini ne olursa olsun yerine getirmeliyim ”şeklinde formüle ediyordu. Öyle ki, bir kez inanmışsa artık sonuna kadar onun için geri adım atmak yoktu. Bir kere yüreğini yatırmışsa artık o yürek ve akıl, bir olarak yapılması gerekli olanları yapmaya koyulurdu.

2008 yılında TC devletinin dibe vurduğu ve ismini Güneş Harekâtı dediği operasyonun başarısız geçmesi ve özgürlük hareketinin görkemli direnişi ardından Gare alanında bir tabur arkadaş Zap’a düzenlenmişlerdi. Amed Dılsoz olarak bilinen Amed’li olan Korsan Amed yoldaş, esasta kendi taburu için bu öneriyi yapmıştı. Ve bu öneri kabul edilmişti. Bu taburla birlikte Amed Dılxwaz yoldaşta Zap’a geçecektir.
Kuzeye geçme günleridir. Bu arada Amed yoldaşın tanıdığı ve şehitler kervanına katılan bazı yoldaşlarda vardır. Bunun verdiği duygusal etkide etkilenince kuzeye geçme önerisini geliştirmişti. Örgüt, Amed yoldaşı kuzeye ailenin şehitlerinden dolayı göndermek istemiyordu. Yani parti için gidişi uygun görülmemişti. Ne var ki bir kere kafasına bir şey almışsa bir türlü terk etmeyi bilmeyen Amed Dılxwaz yoldaş, bu kez de öyle yapmıştı. Kuzey gruplarının yanına gitmiş ve orada kuzey gruplarıyla kalacağını söylemişti. Ancak sorumlu olan arkadaş yarı şaka yarı da ciddi bir şekilde: “tren dolu, sana yer yok” demiş ve biraz da takılmıştı. Amed yoldaş ise ilginç bir cevap vermişti: “o zaman ben birkaç kişiyi trenden atıp trene binerim” olmuştu.  

Evet, “o zaman ben birkaç kişiyi trenden atıp trene binerim” sözleri aslında en iyi bir şekilde Amed yoldaşı ifade ediyor. Kararlılığı, keskinliği, militan duruşundan ki ısrarı derken bir militanın ruhunu yansıtıyordu. Ve bir müddet kuzey gruplarının yanında kalmıştı. Ancak örgüt yine de onu gönderme taraftarı değildi. Bunun için bir ara gruptan çıkarılıp Anakarargah Komutanı arkadaşın yanında kalmıştı. Ne var ki kimse onu ikna edememiş, o kendi ısrarını örgütün kararı haline getirerek Dersim sahasına yeniden düzenlenmişti.

Amed yoldaş Dersim grubunda Amed’a kadar gider, orada Amed çalışmalarına katılır. Bir müddet burada çalışmalara aktif katılan Amed yoldaş, Silvan’da Başnık Karakol Eyleminde şehitler kervanına katılır.
Doğrusu böyle yaşam coşkusu dolu olan, olgun, soğukkanlı ve nerede ne yapacağını iyi bilen, iradeli, inançlı, katılımı yüksek bir yoldaş erkenden şehitler kervanına katılması zorlayıcı olmaktadır. Ama biz de biliriz ki şahadetlerimiz, ayrılıklarımız erkende olsa, bu davanın mücadelesi ezilen halkımızın derdine derman olabilmek için verilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bize düşense bu yoldaşlarımızın yaşam duruşlarını, tüm halkımızın yaşam duruşu haline getirmek kalıyor.

 

Kod Adı: Amed Dılxwaz

Adı Soyadı: Bayram Dün

Doğum Tarihi Ve Yeri:1981 Amed

Ana Adı: Latife

Baba Adı: Mehmet

Katılım Tarihi Ve Yeri: 2001 Dersim

Şahadet Tarihi Ve Yeri: 21 Haziran 2010 Silvan Başnık Karakol Eylemi

 

MÜCADELE ARKADAŞLARI