Sevda dolu yoldaşıma

Agit arkadaşı tanımak için öncelikli olarak Rojhilat Kürdistan’ı tanımak gerekir. Rojhilat Kürdistan’da gerilla çalışmalarımızın en etkili olan sahaları ise Urmiye ve Van sınırına uzanan hatlardır. Buralara uzun zamandır gerillalar girip çıkmışlardır. Sınır hatlarında yoğun bir gerilla ve eylemlilik varken, içlere doğru ise gerillanın yarattığı etki ve onun yansımaları vardır. Ancak yine de gerillanın içlere doğru yer yer açılımları beraberinde halkla sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir faktördür.

Agit yoldaş böylesine bir ortamın hakim olduğu sahalarda büyümektedir. O küçük yaşlardan başlayarak emekle tanışan, emeğe değer veren bir kişi olarak büyüyecektir. Karakterini oluşturan başka bir hat ise küçük yaştan başlayarak gerillayı duyması ve gerillayla büyümesidir. Çalışkanlık ise onun başka bir kimliği olarak tanınacaktır.

Agit yoldaş Önderliğimizin Türk devletine teslim edildikten sonra şaha kalkan Rojhilat halkının onurlu bir evladı olarak henüz 17 yaşındayken dağlara çıkacaktır. Bradost aşiretinin bir üyesi olarak katıldığı yer ise Şehidan alanı olacaktır.

Kimsenin tahmin bile etmediği, edemeyeceği bir şekilde Önderliğimizin tutsak edilişiyle Rojhilat halkı infiale kalkarcasına ayaklanmıştır. Aylarca isyan hali sürmüştür. Kendini yakanlardan tutunda kendilerini düşmanın kurşunlarının üzerine atanlara kadar ve tabii ki bir de yüreği daha büyük işleri kaldırabilecekler ise dağlara, zirvelere daha büyük intikamlar için çıkmışlardır.

Agit arkadaş dağlara yönünü verenler arasındadır. O tereddüt etmeden Önderliğin tutsak edilişine tepki olarak nefesini dağlarda alacaktı. İlk günden başlayarak adeta son nefesine kadar da bu katılım coşkusunda hiçbir şey yitirmeden Kürdistan devriminin sağlam bir neferi olarak kalmıştır.

Girişkenlik, atiklik, pratik zekâ, fiziki beceri ve dayanıklık onun erkenden görev almasına ve kısa sürede takım komutanı olmasına götürecektir. O birçok alanda kalmıştır. Başta Zagros olmak üzere, Metina, Zap, Xınere, Şehidan alanlarında kalacaktır.

O işlerini sağlam yapan biriydi. İşleri erteleyen, gevşeten, sarkan bir durumu yoktu. Anı anına yaşamasını sevendi. Bu dakikliğin yanı sıra mütevazidir, mütevazi olduğu kadar güleç yüzlüydü. Belki de onu o kadar sevilen kılan bir özelliği de onun sürekli espri yapmaya yatkın olmasıydı.

Agit yoldaşla kalan biri olarak onun bir gün yüzünü ekşittiğini görmedim. Bir gün moralsiz duruşuna rast gelmedim. Ve bir gün disiplinden uzak duruşunu da görmedim. Öyle ki bu meziyetlere emekçilik, fedakârlık, atiklik, gönüllülük de katıldı mı orada ortaya çıkacak olan sadece ve sadece sempatik ve sevilecek olan bir genç oldu.

Agit yoldaş sevilen bir gençti. Gizliden arkanızdan gelip, tebessümle size sarılarak, siyasal gündeme ilişkin bir soru sormasını hep beklemeniz gerekirdi. Ya da bir göz kaş ederek bir şeyleri hatırlatmasını beklemeliydiniz. Onun beklenmedik sıcaklık kokan davranışlarını hep hesaplayacaktınız.

O bir Rojhilat genç olarak çok erkenden her parçadan gençle rahat ilişkilenmesi onun pratik sahada iyi bir komutan olacağının işareti olarak hep belleğimde kalmıştır. Komutanlık sadece savaşçılık değildir. Agit arkadaşın dayanıklı vücut yapısıyla savaşçılıkta iyi olduğu kesindi. Ancak komutanlık sadece bu özelliklerle olmuyor. Asıl komutanlık farklı insanları, farklı karakterleri bir arada, büyük dava uğruna ahenk içinde yürütmesini bilmektir. O ise buna yatkın bir gençti. O insanlarla bir amaç temelinde iyi alıp verendi.

İşte Agit arkadaşın erkenden komutanlaşmasının bir nedeni de genelde bir performans sahibi oluşuydu. Onun kendine özgü güzel bir duruşu vardı. Bu duruşuyla yüreklerde yerini almasını böyle bilmiştir.

Bizde yürekler genelde Bakur için atar. Daha doğrusu savaşın sıcak sahaları için atar. Herkes biraz işgalcilerle boy ölçüşmek ister. Ne de olsa dağlara çıkış gerekçelerimiz vardır. İşgal, sömürü, zulüm, işkence derken bir insanın kaldıramayacağı baskılar vardır. Onurlu olmak buna karşı başkaldırmadan geçiyorsa, gerilla da bunun için dağlara çıkmışsa yapacağı ilik iş işgalciler hesaplaşmaktır, boy ölçüşmektir. Bu ise sahalarıdır Bakur. Kutsal mekânlardır.

Onu en son Bakura giderken gördüm. Uzun pratik ve eğitimlerin ardından bu kez yönü Bakurê Kürdistana’ydı. Morali yüksekti, coşkusu inanılmazdı.

O Agitler’in şahadete kavuştuğu mekân olan Gabar’a yönünü verdi. Bir müddet buradaki pratiğe aktif katıldı. Deneyimine deneyim kattı. Eylemlere de aktif katıldı. 13 Kasım 2007 tarihinde Çiya Bızına’da arkadaşların düzenledikleri bir tepe baskınında şehitler kervanına katıldı.

Agit yoldaş bu kadar erken gitmeyi hak etmeyen bir gerilla olarak yüreğimizde yerini aldı. Seni yoldaşım fedakârlığın, güleçliğin, çalışkanlığın, birleştiren, sempatik, canlı ve atik duruşunla hep anacağız Boti aşiretinin PKK militanı.

KOD ADI: AGIR URMİYE

ADI SOYADI: ZİYADDİN ALİPUR

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: 1982 URMİYE

ANNE ADI: ASİYE

BABA ADI: HAYDAR

KATILIM TARİHİ YERİ: 1999 URMİYE

ŞAHADET TARİHİ VE YERİ: 13 KASIM 2007 GABAR

 

KASIM ENGİN