Şehitler Hakkında Açıklamalar

Açıklama- 20 (04.12.2009)

Şehidên Rojhilat

Karker – Muhammed Hasanzade: 1985 yılında Doğu Kürdistan’ın Selmas mıntıkasında doğan Karker yoldaş, Önderliğine ve halkına olan bağlılığın gereklerini yerine getirmek için bir Kürt genci olarak 2005 yılında gerilla saflarına gelir. Özgürlük yürüyüşünün mücadelesine kendi emeğini katar. Xakurke alanında bir süre kaldıktan sonra Zağros dağlarında pratik faaliyetlere katılan Karker yoldaş, emekçi kişiliğiyle Zağros’un zor ve bir o kadar da zevkli gerilla faaliyetlerinde yer alır. Bir talihsizlik sonucu Zağros Çarçela’da kayadan düşerek şahadete ulaşması, yoldaşlarını ve hareketimizi üzmüştür. Çarçela’nın güzelliğine bakıp zirvelerinde kalmanın şansına erişti. Ancak halkına ve örgütüne bağlı dürüst ve fedakar savaşçıların arasında fazla kalamayışı yürek burkmuştur. Bunun dışında devrime verdiği dört yıllık emek, halkımızın özgürlük yolunda büyük bir değer taşımaktadır. Yoldaşları olarak anısına bağlı kalacağız.

Kod adı: Karker Selmas

Gerçek adı ve soyadı: Muhammed Hasanzade

Doğum tarihi ve yeri: 1985 / Selmas

Katılım tarihi: 2005 / Selmas

Ana adı: Latife

Baba adı: Rahim

Şahadet Tarihi: 27 Mayıs 2009 / Zağros, Medya Savunma Alanları

Armanc – Mahmut Azizi: 1986 yılında Merivan’da doğan Armanc yoldaş, büyüdüğü koşullar ve çevrenin Kürt insanını kendi özünden çıkaran bütün sistem gerçekliğine ve genç insanların yaşamlarına kast eden rejime karşı özgürlük duygu ve düşüncelerinden vazgeçmeyen bir yaşamı tercih etti. En güzel ve anlamlı böyle yaşanabileceğine inandı. İnsan yaşamının kısalığına tarihsel emekler sığdırmanın yapılacak en yüce iş olduğunu belledi. Okumuş ve bilinçlenmiş bir genç olarak Özgürlük Hareketimizin yok etme ve teslim alınma planlarına karşı kendi öz varlığını koruma ve meşru davasını yürütmenin hamlesi olan 1 Haziran hamlesine katılır. 2004 yılında gerilla saflarına gelerek askeri çalışmalarda yer alır. Hızlı gelişme kat etmesi ve kuzeyde savaşarak yetkinleşme amaçları öneriye dönüştüğünde kuzey grupları içinde yer alır. Botan sahasına giderek Kürt gençlerinin örgütünü ve halkını Önderliğinden aldığı ruhla nasıl savunduğunu gösterdi. Savaş pratiklerindeki atılganlığı, emektarlığı ve özlü yapısıyla devrim mücadelesinde kendi özgün duruşuyla iz bırakan Armanc yoldaş, Botan sevdalılarının unutulmazları arasındaki yerini aldı. Şahadet kervanına katılarak halkımızın öncü militanlarından biri oldu.

Kod adı: Armanc Merivan

Gerçek adı ve soyadı: Mahmut Azizi

Doğum tarihi ve yeri: 1986 / Merivan

Katılım tarihi: 2004 / Kandil

Ana adı: Hafşe

Baba adı: Rahman

Şahadet Tarihi: 2007 / Besta, Şırnak

Zana - Hedijir Hiva Nazimi: 1 Nisan 1982 tarihinde Mahabat’ta üç çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak doğan Zana yoldaş, tahsilini lise mezunu olarak tamamlar. Sosyalist ve fedai bir oluşum olan PKK saflarına bilinçli bir katılım yapar. Duygusal yanları ağır da olsa, sosyalitesi iyi bir çevreden gelmesi, gerilla saflarında yaptığı seçimlere yansır. 2003 yılında gerilla saflarına gelen Zana yoldaş, bir yıl sonra özel kuvvetler oluşumuna kendi önerisiyle gelerek güçlü bir eğitim alır. Kandil, Xınere ve Behdinan alanlarında kalan Zana yoldaş, eğitimlerdeki başarılarından ötürü bir kalaşnikof silah ödül alır. Siyasi ve askeri her iki eğitime de kendini katarak gelişme kaydeden Zana yoldaş, savaşın geliştiği ortamlarda aldığı eğitimi tecrübelerle devam ettirmek ister. Botan sahasında yürütülen yoğun direniş hamlesine ve sıcak savaşına bir genç olarak katılıp kendi enerjisini devrimin hizmetine koyar. Botan dağlarında sergilediği emekle, devrimin yükünü taşıyan yoldaşlarına destek olur. Yaşamdaki emeği ve kahramanca savaşımıyla halkına layık bir militan olur. Utangaçlık ve duygusallık gibi insani ve devrimci özellikler barındıran kişiliğini PKK ortamında buldu ve ölümsüzleştirdi. Anılarına bağlı kalmak biz yoldaşları olarak boyun borcumuzdur.

Kategori: Açıklamalar