Şehitler Hakkında Açıklamalar

Emekçi Komutanımız Cemil Cîlo Yoldaşımızı Saygıyla Anıyoruz

                                   

Basına ve Kamuoyuna!

Heftanîn’de görevi başında iken 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen düşman saldırısında şehadete ulaşan fedakar ve emekçi komutan Cemil Cîlo yoldaşımızı şehadetinin yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Cemil yoldaş, Botan’dan Qendîl’e, Colemêrg’den Kelareş’e, Heftanîn’den Gabar’a, Besta’dan Şirnex’e kadar 21 yıl boyunca nefes nefese ve hiç soluklanmadan Kürt halkının varlık ve özgürlük mücadelesi için çalıştı. Cemil yoldaşın, hesapsız devrimciliği, emekçi karakteri, fedakarlığı, moralli katılımı, temiz yüreği ve samimi yoldaşlığını daima kendimize örnek alacağız. Cemil yoldaşın mücadelesini büyütecek, anılarını yaşatacak ve amaçlarını mutlaka başaracağız.

Değerli ailesine, yurtsever Elbak halkına ve tüm Kurdistan halkına başsağlığı diliyoruz.

 Cemil Cîlo yoldaşımızın kimlik bilgileri şu şekildedir:

 

Kod Adı: Cemil Cîlo
Adı Soyadı: Yalçın Keskin
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Fatma – Mustafa
Şehadet Tarihi ve Yeri: 24 Haziran 2020 / Heftanîn

Cemil – Yalçın Keskin

Cemil Cîlo yoldaşımız, Wan’ın Elbak (Başkale) ilçesinin Hestan köyünde hayata gözlerini açtı. Doğal köy ortamında, kapitalist modernite etkilerinden uzak yurtsever bir çevre içerisinde büyüdü. Cemil yoldaşımız, Türk devlet okullarına hiç gitmedi, fakat kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendi. Köy ortamında tarım ve çiftçilikle, zozanlara çıkıp hayvancılıkla uğraştı. Cemil yoldaş, Kürt toplumsallığını binlerce yıl ayakta tutan ve bugünlere getiren güçlü toplumsal ahlak ve değerler temelinde yetişti. Devletçi uygarlığın, kapitalist modernitenin toplumları tüm değerlerinden boşaltan, anlamsızlaştıran, ahlakı zayıflatan, toplumsal ilişkileri dinamitleyen, kadında ve kadın şahsında tüm toplumda köleliği derinleştiren insanlık ve toplum karşıtı yaklaşımlardan uzak durdu. Bulunduğu çevrenin feodal toplum özellikleri Cemil yoldaşımızın üzerinde etki etse de, O diğer yanıyla ana tanrıçanın bozulmamış komünal ve demokratik toplum kültürüne hep bağlı kaldı. Cemil yoldaş, yüreği kötülük nedir bilmeyen, her daim insanlık, doğa ve toplum için en yararlı olanı düşünen bir insan olarak yetişti. Toprakla, tarımla ve hayvanlarla uğraşırken kurduğu doğal ilişki, onu kapitalizmin yapay ve tamamen çıkara dayalı pragmatik ilişkilerden uzak tuttu. Cemil yoldaş, büyük bir yaşam sevinci, insan sevgisi, doğa aşkı ve toplumsal duyarlılığı olan temiz ve doğal bir insan olarak karakter kazandı.

Kurdistan Özgürlük Mücadelesi’ni bilen, tanıyan ve yakından izleyen Cemil yoldaş, daima kendisini gerillaya yakın hissetti. Temiz yüreği onu mücadeleye ilgili hale getirdi ve güçlü bir yurtseverlik temelinde Partimiz PKK’nin bir taraftarı oldu. 1999 yılının 15 Şubat’ında Rêber Apo’ya karşı gerçekleştirilen Uluslararası Komplo ve bununla amaçlanan Kürt soykırım saldırısı, milyonlarca Kürt’ün öfkesine sebep olduğu gibi, Cemil yoldaşımızın yüreğindeki Rêber Apo bağlılığının şahlanmasına yol açtı. Çünkü Cemil yoldaşımız da kendisini hesapsızca feda ederek Rêber Apo etrafında ateşten çember oluşturan fedailer ve büyük bedeller veren halkımız gibi Rêber Apo’suz bir yaşamın Kürt halkı için ölüm ve soykırımdan başka bir anlama gelmediğini biliyordu. Kürt halkının kolektif kimliğini, iradesini ve önderliğini temsil eden Rêber Apo’yu doğru sahiplenmek, mücadeleye sahip çıkmak ve alçak komploculara en anlamlı cevabı vermek direnişi yükseltmekten geçiyordu. Cemil yoldaş da bu temelde hareket etti ve çok anlamlı bir gün olan Kürt halkının ulusal diriliş bayramı olarak da kutlanan, Şanlı 15 Ağustos Gerilla Hamlesi’nin yıl dönümünde, 15 Ağustos 1999’da gerilla saflarına katıldı. Devrimci yaşama attığı ilk adımı büyük bir günde gerçekleştirip daha anlamlı kılan Cemil yoldaş, Kurdistan doğası içinde büyüyen dağlı bir Kürt genci olduğu için hiç zorluk çekmeden gerilla ile bütünleşti.

Mücadele tarihimize Dörtlü Çete Pratiği olarak geçen ve Hogir çetesi şahsında PKK dışı pratikler ve tahribatlar, Cemil yoldaşımızın yetiştiği bölgede olumsuz izler bırakmıştı. Fakat Cemil yoldaşımız, gerilla saflarına katılıp PKK’yi tanıdığında, Önder Apo gerçeğini okuduğunda ve yoldaşlığına dahil olduğunda PKK hakikatini daha derinden ve bizzat tanıdı. Rêber Apo ve PKK hakikatini tanıyıp bilince çıkaran Cemil yoldaş, hesapsızca bu mücadelenin bir neferi olmaya çalıştı. Mahir Başkaleler’den Karadeniz dağlarının efsanevi komutanı Celal Başkale ve Avaşîn’in Girê Sor direniş kalesinin fedai komutanı Botan Başkale’ye, Elbak halkının bağrından çıkardığı yüzlerce yiğit militan ve öncü komutan özgürlük davamızda çok büyük roller oynadılar. Cemil yoldaşımız da bu yiğitlerle aynı çizgide yürüyen bir yoldaşımızdı.

1999’daki geri çekilme sürecinde Bakur’dan Medya Savunma Alanları’na geçti. Qendîl’deki gerilla pratiğine ve çalışmalara katıldı. 2002-2004 yılları arasında PKK içerisinde boy veren ihanetçi ve tasfiyeci eğilim, Hareketimize ruhsuzluğu yaymaya, inançsızlığı geliştirmeye, en soylu değerlerimizi dejenere etmeye, bizi Apocu düşünce ve yaşam tarzından uzaklaştırarak tasfiye etmeyi amaçlamaktaydı. Bu süreçlere bizzat şahitlik eden Cemil yoldaşımız, Önderlik, halk ve parti karşıtı olan bu tasfiyeci güruha asla kulak vermedi, Apocu militanlık çizgisindeki duruşunu koruyarak tavrını ortaya koydu. PKK’yi mücadele örgütü olmaktan çıkararak tasfiye etmeyi amaçlayan bu ihanetçilere karşı, mücadele çizgisini yükselterek cevap olunması gerektiğini bilen Cemil yoldaş, kendi öneri ve isteği üzerine 2003 yılında Botan’a geçti. 1 Haziran 2004 Atılımı’nın alt yapısını oluşturmak, Bakur’daki eylemlerin ön hazırlığını yapmak; hem tasfiyeciliği tasfiye etmek hem de soykırımcı düşmana cevap vermek üzere Colemêrg bölgesinde gerillacılık yaptı. 2003’ten 2007’ye kadar Colemêrg ve Wan bölgelerinde gerillacılık yaparak, bu coğrafyayı adım adım gezdi, ter döktü ve değer üretti. Cesareti ve fedakarlığıyla katıldığı her çalışmada ve eylemde rolünü oynadı. Bu süreçte öncü komutanlarımızdan Şehîd Mahir Başkale yoldaş komutasında görev alıp savaşarak büyük tecrübeler edindi. 2007 yılında saldırı helikopteri ile gerçekleşen düşman saldırısı sonucunda el ve ayaklarından yaralandı ve tedavi amacıyla Medya Savunma Alanları’na geçti.

Cemil yoldaş, tedavi olup iyileştikten sonra Apollo Akademileri’nde askeri ve ideolojik eğitim gördü. Bu eğitim sürecinde geçmiş yılların muhasebesini yaptı, özeleştirisini verdi ve güçlü sonuçlar çıkardı. Haki Karer Akademisi’ndeki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Heftanîn’e geçti. 2008’den 2014’e kadar Heftanin bölgesinin her yerinde faaliyet yürüttü. Büyük küçük demeden her devrim görevine aşkla sarıldı, kesin başarı temelinde yaklaştı ve aldığı her görevin hakkını verdi. Uzun yıllar boyunca cephaneci olarak görev yapan Cemil yoldaş, mücadelemizin değerlerini korumak ve yoldaşlarının savaş ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir çaba sergiledi. PKK hareketinin bir mermiyi bulmak için ne kadar emek harcadığını ve bir silaha sahip olabilmek için ne kadar mücadele verildiğini bilerek hareket etti. Düşmana isabet eden bir merminin, amaca göre çalıştırılan bir silahın halkımızın özgürlük davasında oynadığı rolün bilincinde olan Cemil yoldaş, el attığı tüm işleri başarıyla tamamladı.

Cemil yoldaş, düşman okullarında okumamış olsa da PKK devrim okulunda çok şey öğrendi. Rêber Apo’nun kişilik çözümlemelerinden, Apocu ideolojinin külliyatından, Önderlik savunmalarından, şehit yoldaşlarının anılarından büyük dersler aldı. Tüm bunları devrim yürüyüşünün ana doğrultusu haline getiren Cemil yoldaş, asla mücadeleye ters düşmedi. Hakikat yolunun dürüst, bağlı, çizgiden sapmayan bir emektarı olarak mücadele etti. Cemil yoldaşın çocuk saflığındaki yüreği her daim yaşam sevinci dolu oldu, gülen yüzü ve moralli kişiliğiyle yoldaşlarına moral kaynağı oldu. Cemil yoldaşın bulunduğu hiçbir ortamda asla moralsizlik yaşanmaz, Cemil yoldaşın renkli kişiliğiyle sıcak ve samimi bir havaya bürünürdü. Cemil yoldaş, her ortamda bir moral deryası olup akar, tüm yoldaşlarını da kendine katarak coşku ve heyecanlarını büyütürdü.

Kurdistan dağlarında yaşamak da savaşmak da kolay değildir. Gerilladaki her bir yaşamsal faaliyet ve mücadele görevi büyük emek temelinde gerçekleştirilir. Bu yüzden her gerilla büyük bir sosyalist, halkının hizmetkarı, az imkanlarla örgütlendirilen özgürlük mücadelenin çağdaş dervişleri, büyük emekçileri ve fedaileridir. Cemil yoldaşımız, bulunduğu her alanda ve daima büyük emek sahibi olan, yaşama hesapsızca katılan, durmak nedir bilmeyen, yüksek bir tempoyla çalışan çok emekçi bir gerilla komutanıydı. Tek başına bir tim kadar iş yapan, çabası ve fedakarlığıyla değerler yaratan bir fedai idi.

Tüm gerillalar gibi sürekli olarak Bakurê Kurdistan’a geçerek soykırımcı sömürgeci TC’ye karşı savaşmak isteyen Cemil yoldaş, 2014 yılında yeniden Botan’a geçti. Doğduğu, ilk gerillaya katıldığı ve dört yıl boyunca pratik yürüttüğü Botan dağlarına dönmek Cemil yoldaşımızın yüreğinde tarifsiz bir sevince yol açtı. Moralli kişiliğiyle Botan’da bir coşku seli olup tez zamanda tüm yoldaşlarının sevgisini ve saygısını kazanan bir komutan oldu. Tim komutanlığından birlik komutanlığına, üslenme hazırlıklarından kuryeliğe, maliyecilikten cephaneciliğe kadar önüne çıkan her devrim görevine, günün ve dönemin tüm ihtiyaçlarına cevap olmaya çalıştı. Çalışmalardaki titizliği, ölçülerdeki tutarlılığı ve fedakarlığıyla tüm çalışmalarını başarıyla yerine getirdi. Besta’dan Gabar’a, Cûdî’den Herekol’a, Katolar’dan Colemêrg zozanlarına kadar Botan’da adım atmadığı, çalışma yürütmediği alan kalmadı.

Soykırımcı sömürgeci TC devleti, 2015 yılında Kürt halkına karşı topyekün imha ve soykırım konseptini devreye koyarak halkımıza ve hareketimize vahşice saldırdı. Kurdistan şehirlerine yönelerek en insanlık dışı katliamları gerçekleştirdi. Düşmanın gerçekleştirdiği bu saldırılara karşı Kurdistan şehirlerinde büyük bir direniş açığa çıktı. Mücadele tarihimize Özyönetim Direnişi olarak geçen bu süreç, YPS (Yekîneyên Parastina Sivil)’nin kurulmasına ve bu direniş sürecine öncülük etmesine yol açtı. Cemil yoldaşımız da tüm Kurdistan Özgürlük Gerillaları gibi halkımızın ve Kürt gençlerinin bu direnişine destek vermeye ve alt yapısını güçlendirmeye çalıştı. 2015-2016 yılının zorlu kış koşullarında Şirnex Özyönetim Direnişi için canla ve başla çalışan Cemil yoldaş, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. İşgalci Türk ordusunun 14 Aralık 2015’te bizzat devreye girerek, tankları şehirlerin üzerine sürerek ellerinde birkaç ferdi silah olan Kürt gençlerine, yerleşim yerlerine ve halkımıza saldırması direnişi farklı bir boyuta taşıdı. Faşist Türk ordusu da bu saldırılara katılınca, Cemil yoldaşımız Besta’dan Şirnex’e geçerek Özyönetim Direnişi sürecine katıldı. Cemil yoldaşımız, erkenden Şirnex’li gençlerin ve halkımızın sevgisini kazandı. Türk devletinin ordusuna, çetelerine ve tüm paramiliter güçlerine sendromlar yaşatan Özyönetim Direnişi sürecinin öncü komutanlarından biri oldu. Türk devletine ağır darbeler vuran bu süreci tamamladıktan sonra 2016 yılının yaz aylarında yeniden Botan dağlarına döndü. Bir süre görev yürüttükten sonra tedavi amacıyla Medya Savunma Alanları’na geçti. Kürt halkının öz savunması olmadan asla kendisini koruyamayacağını, mücadelesini büyütemeyeceğini, varlığını garantiye alıp özgürlüğe ulaşamayacağını bilen Cemil yoldaş, YPS çalışmalarına dahil oldu. Öz savunma akademisindeki eğitim sürecine katıldı, özyönetim direniş sürecinin muhasebesini yaptı ve öz savunmanın büyütülmesi çalışmalarına katıldı.

Cemil yoldaşımız, yıllarca mücadele ettiği ve büyük emekler verdiği Heftanîn alanında görevi başında iken 24 Haziran 2020’de tarihinde gerçekleşen düşman saldırısı sonucu ağır yaralandı ve şehadete ulaştı.

10 Temmuz 2023

HPG Basın İrtibat Merkezi

Kategori: Açıklamalar