Şehitler Hakkında Açıklamalar

Enternasyonalist Devrimci Elefteria Hambi Yoldaşımızı Saygı İle Anıyoruz

Basına ve Kamuoyuna!

Değerli enternasyonalist devrimci Elefteria Hambi yoldaşımız, Önderliğimizin demokratik sosyalizm fikrinden ve Apocu militanların başta insanlık düşmanı DAİŞ çeteleri olmak üzere tüm gerici güçlere yürüttüğü fedaice savaşında etkilendi. Bu derin etkilenme temelinde, yüksek sosyalist ve enternasyonalist bilinçle tüm halkların özgürlüğü için yönünü Ortadoğu’ya ve onun merkezi olan Kurdistan’a verdi. Yüreği tüm insanlığın özgürlüğü için çarpan Elefteria yoldaşımız, Kuzey Doğu Suriye’den Medya Savunma Alanları’na kadar fedaice mücadele etti. Elefteria yoldaşımız, 25 Kasım 2019 günü Garê’ye bağlı Sêdarê alanında işgalci Türk ordusu tarafından savaş uçakları ile gerçekleştirilen bir saldırıda şehadete ulaştı.

Önderliğimizin demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmasıyla hayallerini gerçekleştirebileceğine inanarak yüzünü Kurdistan’a dönen; büyük bir içtenlik, dürüstlük ve fedakarlıkla mücadele eden Elefteria yoldaşımız, her zaman yoldaşlarının güç ve moral kaynağı oldu. Elefteria yoldaşımız gibi insan güzeli enternasyonalistler, katılımlarıyla halkların özgürlük mücadelesini büyüttü. Avrupa’dan yola çıkarak aynı zamanda kapitalist ulus-devletlerin ve uluslararası hegemonyanın Ortadoğu halklarına uyguladıkları sınırsız sömürü düzeninin kırılmasında büyük rol sahibi oldu.

Yoldaşları olarak böylesine değerli enternasyonalist bir devrimci ve ruhunu özgürleştirmiş soylu kadın ile halklarımızın özgürlük mücadelesini birlikte yürütmekten dolayı kendimizi şanslı görüyoruz. Başta Eleftaria yoldaşımızın değerli ailesi olmak üzere yüreği Kurdistan halkının ve tüm halkların özgürlüğünden yana çarpan tüm demokratik Alman halkına ve Kurdistan halkına başsağlığı diliyoruz.

Elefteria Hambi yoldaşımızın kimlik bilgileri şöyledir:

 

  Kod Adı: Elefteria Hambi
  Adı Soyadı: Eva Maria Steiger
  Doğum Yeri: Almanya
  Anne – Baba Adı: Corinna – Hans Michael
  Şehadet Tarihi ve Yeri: 25 Kasım 2019 / Garê

Elefteria – Eva Maria Steiger

Rêber Apo, soykırım kıskacında son nefesini vermek üzere olan bir halkı yeniden diriltmiş ve insanlık tarihinin en görkemli özgürlük yürüyüşünü başlatmıştır. Sömürgeci güçler tarafından varlığı tartışmalı bir hale getirilen, kendi kendisini inkâr etme noktasına getirilen bir halkın savunuculuğunu yapan ve onun öncü partisi PKK’yi kuran Rêber Apo, mücadelesinin ilk gününden itibaren halkların ortak direnişini esas almıştır. Rêber Apo, PKK’nin özünü gizli ruhum dediği Hakî Karer ve Kurdistan sevdalısı Kemal Pîr’le şekillendirmiş ve PKK ilk günden itibaren enternasyonalizmin doğru temsilini yapmıştır. Halkımızın özgürlük mücadelesi Rêber Apo’nun özgürlük felsefesi ışığında kısa sürede Kurdistan ve Ortadoğu sınırlarını aşarak evrenselleşmiş; başta kadınlar ve gençler olmak üzere bütün ezilenlerin yeni yaşam umudu haline gelmiştir. Rêber Apo bin yıllardır süregelen ve dağların doruklarında, köylerde ve kentlerde kapitalist moderniteye karşı direnenlerin mücadele geleneğini PKK’yle buluşturmuş ve zafer yolunu ortaya koymuştur. İlk ve son köle olan kadının özgürleşmeden ne bireyin ne de toplumun özgürleşemeyeceği gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Rêber Apo’nun özgürlük yürüyüşü her iklimden devrimcileri mücadele saflarına çekmiştir. Kapitalist sistemin faşizmi geliştirerek işgalleri yaygınlaştıran, toplumları kimliksizleştiren, birbirine benzeterek yok etmeyi esas alan dizginsiz saldırıları karşısında dünyanın her tarafından devrimciler mevcut durumu kabul etmeyerek direnişe geçmiş ve tarihi bir direniş geleneği oluşturmuştur. Bu geleneği geliştirdiği özgürlük paradigmasıyla yeniden yükselten Rêber Apo, kapitalist sistemin 3. Dünya Savaşı olarak ortaya çıkan krizine Ortadoğu'nun kalbi konumunda olan Kurdistan’da alternatif yaşamı ve bu yaşamın felsefesini kurarak cevap vermiştir.

PKK’nin evrensel ve enternasyonal ruhunu, tarihi direnişini ve zafer çizgisini gören yüzlerce devrimci Kurdistan Özgürlük Mücadelesi saflarına katılarak bu destansı direnişe dahil olmuşlardır. Almanya’nın Memmingen kentinde demokrat bir ailede dünyaya gelen Elefteria yoldaşımız da Rêber Apo’nun özgürlük yürüyüşüne katılan enternasyonal öncü militanlardan olmuştur. Kapitalizmin hâkim olduğu koşullarda büyümesi Elefteria yoldaşımızın yaşamı ve sistemi sorgulamasına engel olmamıştır. Kapitalizmin toplumu yok ederek sınırsız bireyselliği, bencilliği öne çıkarması ve yarattığı sahte özgürlük algısını aşan yoldaşımız yeni ve doğru bir yaşam arayışı içine girmiştir. Genç bir kadın olarak kadının sistem içinde metalaştırıldığı gerçeğini bilince çıkaran yoldaşımız, arayışlarını derinleştirmiş ve birçok araştırma yapmıştır. Sol akımları yakından takip eden Elefteria yoldaşımız, bir yandan arayışlarına devam etmiş öte yandan sistem karşıtı eylemlere katılarak pratikte de öğrenmeyi esas almıştır. Üniversitede fizik bölümünde okuyan yoldaşımız bu dönemde daha fazla aktif mücadele içinde yer almıştır. Kapitalizmin insan ve toplum kadar çevre düşmanı da olduğu gerçeğinin somut bir şekilde görüldüğü Avrupa’da yaşama ve çevreye karşı güçlü bir duyarlılık sahibi olan Elefteria yoldaşımız, ekolojik hareket ve çalışmalarda da yerini almış, birçok alanda bütünlüklü bir mücadele yürütmüştür. Birçok kez gözaltına alınmasına rağmen direnişinden taviz vermeyen yoldaşımız, mücadelesini büyük bir kararlılıkla devam ettirmiştir. Sömürgeci Türk devletinin baskı ve zulmü nedeniyle Kurdistan’dan göç ederek mültecileşmek zorunda kalan ezilen Kürt halkını çocukluk yaşlarında itibaren tanımaya başlayan yoldaşımız, Kürt halkına ve onun dünyanın dört bir tarafında büyük bir irade ve tutkuyla devam ettirdiği mücadeleyi yakından takip etmiştir. Kürt halkını ve mücadelesini tanıdıkça Rêber Apo’nun düşüncelerine karşı merak duymaya başlayan yoldaşımız, Rêber Apo’nun savunmaları ve çözümlemelerinde aradığı cevapları bulmuştur. Önderliğimizin geliştirdiği Kadın Özgürlük İdeoloji ve PKK felsefesinin hakikatin özü olduğu gerçeğini bilince çıkaran Elefteria yoldaşımızın arayışları ve mücadelesi onu Rêber Apo’nun özgürlük ideolojisi, PKK felsefesiyle buluşturmuştur. Kurdistan’da yürütülen tarihi mücadele Elefteria yoldaşımız üzerinde büyük bir etki yaratmış, Kürt kadınlarının öncülük yaparak geliştirdiği Rojava Özgürlük Devrimi herkeste olduğu gibi Elefteria yoldaşımız üzerinde de derin izler bırakmıştır. İnsanlık düşmanı DAİŞ çeteleri ve sömürgeci Türk devletinin işgal saldırıları karşısında kadınlar başta olmak üzere bütün ezilenlerin özgür gelecek umudu olan Rojava Özgürlük Devrimi’ni korumak ve geliştirmek gerektiğine bütün kalbiyle inanan yoldaşımız, Kurdistan’a geçme kararı almıştır. Bir süre Rojava’da kalan Elefteria yoldaşımız, devrimin içinde şekillenen yeni yaşamın yaratıcılarından olmuş ve bundan büyük bir mutluluk duymuştur. Yaratılan yapay özgürlük algısı ve sözde iyi yaşam koşullarının merkezi olarak görülen Avrupa’ya, onların ulus devletlerini, sahte özgürlük anlayışına, bireyciliğine ve bencilliğine sırtını dönen Elefteria yoldaşımız, Kurdistan’a geçerek devrim saflarına katılmıştır. Elefteria yoldaşımız, birçok insanın ölümü göze alarak koşar adım yöneldiği sahte yaşamı, sistemin sunduğu sözde olanakları elinin tersiyle itmiş; Ortadoğu’nun kalbine, Kurdistan’a gelmiş ve büyük bir onurla direniş saflarında yerini almıştır.

Kurdistan dağlarına, gerilla yaşamına ve mücadelesine ulaşmayı temel hedef olarak önüne koyan Elefteria yoldaşımız, Rojava’da yürüttüğü başarılı mücadelenin ardından 2018 yılında gerçek direniş merkezi olarak gördüğü Kurdistan Özgürlük Gerillası saflarına katılmıştır. 27 Mart 2006’te yaptığı eylemle şehadete ulaşarak Uluslararası Komplo’ya karşı şehitlerimiz tarafından oluşturulan ateşten halkanın bir parçası olan Şehîd Elefteria Fortulaki yoldaşımızın adını almış ve onun şahsından bütün şehitlerimizin mücadelesini devralmıştır. Rêber Apo ve Kürtler şahsında bütün halklara, kadınlara, gençlere ve ezilenlere karşı geliştirilen komploya Rêber Apo’nun fikirlerini, özgürlük felsefesini yaşamsallaştırarak cevap vermeyi mücadelesinin merkezine koyan Elefteria yoldaşımız, bu temelde güçlü bir katılım sahibi olmuştur. Hiç bilmediği ancak insanlığın ilk ve en büyük devrimlerinin ana topraklarına gelmenin bilinci ve mutluluğuyla gerilla yaşamına katılan yoldaşımız, Kurdistan’ın zengin doğasıyla bütünleşmiş, kadim dağ ve patikalarında yürümüş ve gerçek özüyle buluşmuştur. PKK’nin güçlü yoldaşlık ve yaşam ilişkilerinden çok etkilenen yoldaşımız, sürekli gözlem yapmış ve tereddütsüzce bir katılım sahibi olarak Rêber Apo’nun özgürlük yürüyüşüne dahil olmuştur. Aldığı ideolojik ve askeri eğitimlerle yetkinleşen ve derinleşen yoldaşımız Garê alanına geçerek başarılı bir pratik yürütmüştür. Hızla öğrenen, öğrendiklerini mutlaka pratiğe aktaran emekçi ve fedakar özellikleriyle öne çıkan Elefteria yoldaşımız, güler yüzlü ve canlı kişiliğiyle bütün yoldaşlarına güç katmıştır. İşgalcilere ve sömürgecilere karşı her zaman direnerek özgürlük yolunu aydınlatan meşalelere dönüşen Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Mirabel kardeşler, Zarifeler, Beseler, Azimeler, Viyanlar, Saralar, Delal Amedler ve Leyla Sorxwînler’in’ yarattığı değerleri koruyarak mücadelesinde yaşatan Elefteria yoldaşımız egemen erkek toplum zihniyetine karşı yüzünü özgürlüğe dönmüş öncü kadınların mücadele mirasına layık olmayı başarmıştır. Rêber Apo’yla birlikte yaşam bulan hakikat 'Jin-Jiyan-Azadî'’ye dönüşmüş ve bütün ezilenlerin temsili olmuştur.

Kendi toplumun asıl değerlerini koruyan Elefteria yoldaşımız faklı dil ve kültürlere karşı hep merak duymuş, o toplumların dillerini öğrenerek özüne inmiştir. Anadili Almanca dışında çok iyi derecede İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilen Elefteria yoldaşımız, Kurdistan dağlarında hızlı bir şekilde Kürtçe öğrenmiş ve yoldaşlarıyla güçlü bağlar kurmuştur. Ronahî (Andrea Wolf), Nûdem (Uta Schneiderbanger), Şiyar (Jacob Riemer), Sara (Sarah Handelmann), Bager’e (Michael Panser) ve Azad (Thomas Joham Spies)’lerin izinde fedaice yürüyen bir militan olan Elefteria yoldaşımız, kapitalist sistemin halkları birbirine düşmanlaştırma ve savaştırma politikalarına karşı PKK saflarında Rêber Apo çizgisinde en büyük ve anlamlı cevabı vermiştir.

‘’Bu savaş sadece Kürtlerin savaşı değil, sistem tarafından ezilen herkesin, özellikle kadınların savaşıdır. Bu nedenle inandıklarımızı hakim kılmak için yaşamımızın her anında mücadele etmeliyiz. Herkes özgürleşmeden hiç kimse özgürleşemez!’’ diyen Elefteria yoldaşımız mücadelesini kelimelerle tarif edilebilecek en anlamlı şekilde ifade etmiştir. Yoldaşımız, güçlü iradesiyle karşılaştığı her sorunu aşmayı bilen, her zaman çözüm gücü olmayı başaran ve fedai bir YJA Star militanı olarak öncülük misyonunu layıkıyla yerine getirmiştir.

Hakî Karerler’den günümüze kadar kesintisiz bir şekilde yükselerek devam eden PKK’nin enternasyonalist çizgisinin ölümsüzleşen militanı olmayı başaran Elefteria yoldaşımız 25 Kasım 2019 günü Garê’ye bağlı Sêdarê alanında gerçekleşen işgalci Türk ordusunun saldırısında şehadete ulaştı. Elefteria yoldaşımızın ardında bıraktığı mücadele mirası her zaman önümüzü aydınlatacak ve mutlaka zaferle taçlandırılacaktır.

 

2 Ağustos 2023

HPG Basın İrtibat Merkezi