Şehitler Hakkında Açıklamalar

Rêzan ve Bawer Yoldaşlarımız Şehadete Ulaştı

Basına ve Kamuoyuna!

İşgalci Türk devletinin 6 Ağustos 2023 günü Medya Savunma Alanları’na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda Botan halkımızın değerli ve seçkin evlatları Rêzan ve Bawer yoldaşlarımız şehadete ulaştı. Büyük bir inanç, iddia ve kararlılıkla katıldıkları özgürlük mücadelemizde her anlarını Apocu ideoloji, şehitlere ve halka bağlılık temelinde yaşayan Rêzan ve Bawer yoldaşlarımız örnek bir Apocu militan oldular. Rêzan ve Bawer yoldaşlarımız, mücadeleye katılım ve duruşlarıyla tüm Kurdistan gençliğinin örnek alacağı örnek birer kahraman olarak mücadele tarihimizdeki yerlerini aldılar.

Rêzan ve Bawer yoldaş gibi Kürt halkının asil, yüreği tertemiz, bilinci açık, hayalleri büyük ve özgürlüğe aşık yiğit evlatlarının ahını yerde bırakmayarak, intikamlarını alarak ve amaçlarını mutlaka başararak anılarını daima yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.

Başta şehit yoldaşlarımızın değerli aileleri olmak üzere yurtsever Botan halkımıza ve tüm Kurdistan halkına başsağlığı diliyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

 

Kod Adı: Rêzan Botan
Adı Soyadı: Rêzan Güngen
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Zeliha – Beşir
Şehadet Tarihi ve Yeri: 6 Ağustos 2023 / Medya Savunma Alanları

Rêzan Botan – Rêzan Güngen

Kod Adı: Bawer Botan
Adı Soyadı: Bekir Kına
Doğum Yeri: İstanbul
Anne – Baba Adı: Süphan – Haci
Şehadet Tarihi ve Yeri: 6 Ağustos 2023 / Medya Savunma Alanları

Bawer Botan – Bekir Kına

Rêzan yoldaşımız, asaleti ve direnişçiliği ile bilinen Botan’ın Şirnex şehrinde yaşama gözlerini açtı. Ailesi ona yol bilen ve yol gösteren anlamına gelen Rêzan ismini verdi. Yurtsever bir aile ve çevre içinde büyüyen Rêzan yoldaşımız, ailesinden güçlü yurtseverlik duyguları, bilinci, toplumsal ahlak ve terbiyeyi edinerek büyüdü. Ailesinin en büyük çocuğu olan Rêzan yoldaşımız, erken yaşlarda büyüyüp olgunlaştı. Okudu, işte çalıştı ve ailesinin çalışkan bir evladı oldu.

Soykırımcı, sömürgeci Türk devleti, Kürt halkına karşı devreye koyduğu Çöktürme Planı çerçevesinde 2015 yılında yurtsever Kürt şehirlerini yakıp yıkmayı ve tasfiye ederek dağıtmayı hedefledi. Yurtsever halkımız ve onun asil evlatları bu zulme karşı çıkarak direndi. Rêzan yoldaşımız ailesiyle birlikte Şirnex’te yaşarken, Türk devletinin hunharca saldırılarına ve insanlık dışı yüzüne tanıklık etti. Rêzan yoldaşımızın amcası olan Murat (Behlül Güngen) yoldaşımız, Şirnex Özyönetim Direnişi’ne katılıp öncülük ederek, öz topraklarını işgalcilere karşı savundu. Murat yoldaşımızın 14 Mayıs 2016 günü yaşanan şehadeti Rêzan yoldaşımızda büyük bir etki yarattı. Faşist Türk devleti, Rêzan yoldaşımıza ve yurtsever ailesine kendi topraklarında özgürce yaşama imkanı bırakmadı. Fakat asil, onurlu, bağlı ve dürüst yurtseverler olan ailesi, düşmana asla boyun eğmedi, teslim olmadı ve duruşundan taviz vermedi. Bu yüzden ailece Şehîd Rustem Kampına göç etmek zorunda kaldılar. Buraya yerleştikten sonra kamp yaşamına erkenden alışan, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile sevilen Rêzan yoldaşımız, ailesine ve halkına yaşatılanların intikamını almanın arayışı içerisinde oldu. Birçok kez gerilla saflarına katılmak istedi, ancak yaşının küçük olmasından kaynaklı bu talebi her seferinde kabul edilmedi. Rêzan yoldaşımız, bulunduğu her yerde çalışkan, fedakar, mütevazı ve emekçi kişiliği ile ailesi ve halkı için hesapsızca çalıştı. Aynı zamanda kampta Kürt dili ve yurtseverlik kültürü ile özgürce eğitim görerek, kendisini geliştirdi. Bir yandan okudu, bir yandan ailesine katkıda bulunmak için çalıştı, bir yandan da yurtsever gençlik faaliyetlerinde yer aldı. Tüm toplumsal görevlerini başarıyla yerine getiren Rêzan yoldaşımız, herkes tarafından sevilen ve öncülük yapan bir genç oldu. Kendisini kapitalist modernitenin etkilerine karşı korumasını bildi.

Rêzan yoldaşımızın, halası olan Rûken Botan (Güler Güngen) yoldaşımız 17 Aralık 2022 tarihinde Cûdî’de şehadete ulaştı. Rûken yoldaşın da şehadete ulaşması Rêzan yoldaşımızı derinden etkiledi. Daima devrim saflarına katılma, şehitlerin izinden yürüme ve gerilla olmanın hayali ile büyüyen Rêzan yoldaşımız, Rûken yoldaşın şehadetinden sonra kesin katılım kararı vererek 2023 yılında mücadele saflarına katıldı. Partimiz PKK’nin ahlak, kültür ve bilinciyle yetişmiş olan Rêzan yoldaşımız, hiç zorluk çekmeden Parti yaşamına adapte oldu, yılların tecrübeli kadroları gibi büyük bir motivasyonla hemen çalışmaların başına geçti. Kısa süre zarfında bulunduğu alanda tüm yoldaşlarının sevgi ve saygısını kazanmasını bildi. Rêzan yoldaşımız, tıpkı adı gibi hangi işe el atsa, hangi ortama girse ve hangi sorumluluğu üstlense daima en önde yürüyen ve yol gösteren bir devrimci oldu.

Rêzan yoldaşımız, halkımızın varlık ve özgürlük mücadelesinde büyük sorumluluklar üstlenebilecek, büyük başarılar gerçekleştirebilecek ve parlak bir gelecek vaat eden genç bir yoldaşımızdı. Fakat 6 Ağustos günü, gelişen düşman saldırısında çok zamansız bir biçimde erkenden şehadete ulaştı. Rêzan yoldaşımızın, erken gelişen şehadeti biz yoldaşlarını derinden etkiledi. Ancak Rêzan yoldaş gibi Kürt halkının asil, yüreği tertemiz, bilinci açık, hayalleri büyük ve özgürlüğe aşık yiğit evlatlarının ahını yerde bırakmayarak, intikamını alarak ve amaçlarını mutlaka başararak anılarını daima yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.

Sömürgecilerin asimilasyon, inkâr ve imha saldırılarına boyun eğmeyen yurtsever halkımız, Rêber Apo öncülüğünde umudu yaratan partimiz PKK’yle birlikte emsalsiz bir direniş çizgisi geliştirdi. Savaşan halk gerçekliğiyle bütünleşen halkımız, yarattığı serhildanlarla Kurdistan Özgürlük Gerillası’nın direnişini militanca sahiplenmiş ve işgalcilerin insanlık dışı saldırılarına asla boyun eğmedi. Onurunu koruyarak özgür yaşamda ısrar eden, bağrından yarattığı Kurdistan Özgürlük Gerillası’yla kopmaz bağlar kuran halkımız, tarihi direniş çizgisini her zaman yükselterek devam ettirdi. Halklaşan gerilla gerçekliğine karşı büyün saldırıları boşa düşen işgalci Türk devleti, halkımızı bilinçli olarak hedef haline getirerek, Kurdistan’ı insansızlaştırmayı amaçladı. Saldırılar nedeniyle yaşadığı kadim topraklardan göç etmek zorunda kalan yurtsever halkımız, gittiği her yere kendisiyle birlikte direniş kültürünü de taşıyarak, PKK’nin zafer ruhu her alana yaydı.

Soykırımcı Türk devletinin baskı ve zulmü nedeniyle Kurdistan’dan göç ederek Türkiye metropollerinden İstanbul’a yerleşmek zorunda kalan ve yurtsever bir ailemizde dünyaya gelen Bawer yoldaşımız, Kurdistan’dan uzakta büyümesine rağmen ailesinden yurtsever kültür ve bilinç alarak büyüdü. İşgalcilere ait metropollerde bir Kürt genci olarak erken yaşta halkımızın maruz kaldığı baskılara tanıklık etti. Sömürgecilerin Kürt gençlerini madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü kirli yola çekme çabaları karşısında sessiz kalmayan Bawer yoldaşımız, düşman gerçekliğini genç yaşında yakından tanımış ve mücadele ederek cevap olması gerektiğine inandı. Gençlik çalışmalarına dahil olarak mücadele saflarına ilk adımını atan yoldaşımız, Kürt gençlerini işgalcilerin kirli politikalarına karşı korumak ve onları bilinçlendirmek için büyük bir çaba ortaya koydu. Sömürgeci Türk devletinin halkımıza karşı geliştirdiği saldırılar Bawer yoldaşımızın öfkesini güçlendirmiş, halkımızın özgür gelecek garantisi olan Kurdistan Özgürlük Gerillası saflarına katılarak bütün Kürt gençlerine militanlık çizgisini gösterdi.

2019 yılında gerilla saflarına katılan Bawer yoldaşımız, katılım günü olarak halkımızın diriliş bayramı olan 15 Ağustos’u seçerek büyük ve anlamlı bir başlangıç yaparak, ölümsüz komutanımız Egîd’in (Mahsum Korkmaz) izinde bir yürüyüş sahibi oldu. Kurdistan’ın cennet coğrafyasından çok etkilenen ve ülke hasretini gerillaya saflarına katılarak dindiren Bawer yoldaşımız, enerjik, coşkulu ve emekçi kişiliğiyle karşılaştığı bütün zorlukları hızla aşarak kutsal gerilla yaşamıyla bütünleşti. Kendisini Rêber Apo felsefesinde derinleştirerek militanlaşmayı esas alan Bawer yoldaşımız, ideolojik alanda olduğu kadar askeri alanda da uzmanlaşarak, dönemin zorlu koşullarına hazır bir militan oldu. Devrim görevlerini üstün bir başarıyla tamamlamak için büyük bir kararlılık ve irade gücüyle çalışmalara sarılan yoldaşımız, kısa sürece öne çıkarak yoldaşlarına öncülük yaptı. Şehitlerimizin kutsal kanlarıyla yarattığı değerleri koruyup yükselten bir mücadele çizgisinde güçlü bir katılımı hedefleyen yoldaşımız, bu temelde sürekli yoğunlaşmış ve bu yoğunlaşmalarını pratiğe aktarmayı esas aldı. Katılım temposunu sürekli yükselterek her yoldaşıyla güçlü bağlar kuran ve kutsal PKK yoldaşlığını güçlendiren Bawer yoldaşımız, öğrendiklerini yoldaşlarıyla paylaşarak zenginleştirdi ve derinleştirdi. Akrabalarından ve yakın çevresinden katılımlar ve şehadetlerin olması, Bawer yoldaşımızın şehitler çizgisini güçlü bir şekilde sahiplenmesinin zeminini oluşturdu.

Sömürgeci Türk devletinin inkar ve imha saldırılarını en fazla yoğunlaştırdığı bir dönemde Kurdistan Özgürlük Gerillası saflarına katılan ve kısa sürede yetkin bir militana dönüşen Bawer yoldaşımız, militanca bir yaşam ve duruş sahibi oldu. Aldığı her görevi başarıya taşımayı esas alan Bawer yoldaşımız, zafer ruhunu şahsında somutlaştıran yoldaşlarımızdan oldu. Ardından asla unutulmayacak bir direniş mirası bırakan Bawer yoldaşımızın mücadelesi biz geride kalan yoldaşları tarafından mutlaka zafere taşınacaktır.

 

10 Ağustos 2023

HPG Basın İrtibat Merkezi