Şehitler Hakkında Açıklamalar

İbrahim ve Nurhak Yoldaşlarımız Şehadete Ulaştı

Basına ve Kamuoyuna!

10 Ekim 2023 günü Mêrdîn’in Omeryan alanında İbrahim ve Nurhak yoldaşlarımız ile işgalci Türk ordusu arasında temas yaşandı ve yoldaşlarımızın karşılık vermesi ile şiddetli bir çatışmaya dönüştü. İşgalci ordu iki yoldaşımıza karşı yüzlerce işgalci ve birçok savaş tekniğini kullanarak saldırdı. Fakat İbrahim ve Nurhak yoldaşlarımız büyük bir cesaret ve fedai ruhla düşmana karşılık verip, saatlerce çatıştı. Yaşanan bu çatışmada İbrahim ve Nurhak yoldaşlarımız düşmana ağır bir darbe vurarak 3 işgalciyi cezalandırdı ve birçok işgalci de yaralandı. Fakat işgalci Türk ordusu ve onun özel savaş medyası Bakurê Kurdistan’da yaşanan kayıplarını hiçbir biçimde yansıtmayıp tamamen gizlemeye çalıştı. Bakurê Kurdistan gerillasının düşmanın tekniğine ve sayısız saldırısına meydan okuyarak, işgalci orduya darbe vurması ve kayıplar verdirmesi Türk devletinin özel savaş yalanlarını tümüyle boşa çıkarıp teşhir ettiği için kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. Ancak İbrahim ve Nurhak yoldaşlarımız kahramanca savaşarak ve destansı bir direniş yazarak düşmana ağır kayıp verdirdi ve son nefeslerine kadar çatışarak şehadete ulaştılar. Direnişleriyle Apocu fedai militanlığın yenilmezliğini kişiliklerinde temsil eden İbrahim ve Nurhak yoldaşımız Bakurê Kurdistan’da yükselen Devrimci Halk Savaşımızın öncüleri oldular.

İbrahim ve Nurhak yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kurdistan halkımıza başsağlığı diliyor, yoldaşlarımızın bizlere devrettiği devrim bayrağını onlara layık olmanın bilinci ve sorumluluğuyla daha da yükselteceğimizin sözünü veriyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: İbrahim Tolhildan
Adı Soyadı: Bilal Şahin
Doğum Yeri: Êlih
Anne – Baba Adı: Lamia – Ali
Şehadet Tarihi ve Yeri: 10 Ekim 2023 / Mêrdîn

İbrahim Tolhildan – Bilal Şahin

Kod Adı: Nurhak Dêrik
Adı Soyadı: Ramazan Temel
Doğum Yeri: Mêrdîn
Anne – Baba Adı: Mehdiye – Cebrail
Şehadet Tarihi ve Yeri: 10 Ekim 2023 / Mêrdîn

Nurhak Dêrik – Ramazan Temel

İbrahim yoldaşımız, Êlih kentindeki koçer bir ailede dünyaya geldi. Ailesi Didêrî aşiretinin Qîroyî koluna mensup olduğu için hem kadim koçerlik kültürünü, toplumsal ahlakını hem de yurtseverlik duygularını edinerek büyüdü. İbrahim yoldaşımızın aile çevresinden özgürlük mücadelesine katılımların olması, onu erken yaşlarda mücadele ile tanıştırdı. Büyük komutanımız Egîd (Mahsum Korkmaz), Sarı İbrahim (Ramazan Toptaş) gibi efsane komutanların çıkış yaptığı bir kentte büyümesi, İbrahim yoldaşımızın arayışlarına da yön verdi. Küçük yaşlardan itibaren gerilla olmanın hayalini kurdu ve o temelde büyüdü. Orta okula kadar okudu, ancak daha sonra asimilasyon merkezi olan okulları terk ederek bir emekçi olarak çalıştı. Dayısının oğulları Metin Şahin ve Zeki Şahin yoldaşların mücadeleye katılmaları ve daha sonra şehadete ulaşmaları İbrahim yoldaşımızda mücadele etme arayışına yol açtı. Önce yurtsever devrimci gençlik çalışmalarına katıldı, serhildanlarda yer aldı ve öncülük yaptı. Fakat ne yaparsa yapsın daima kendisini yetersiz gördü ve halkımızın özgürlüğü için hep daha fazlasını yapmaya çalıştı. Yürüttüğü mücadeleyi yetersiz görerek profesyonel ve fedai düzeyde mücadele etmek için 2013 yılında yüzünü Kurdistan dağlarına dönerek gerilla saflarına katıldı.

Garzan dağlarında gerillacılığa adım atan İbrahim yoldaş, hemşehrisi olan ve kendisine mücadele rehberi edindiği Sarı İbrahim (Ramazan Toptaş) yoldaşın ismini aldı. İbrahim yoldaşın izinden yürüyerek, mücadelesini sürdürerek, İbrahimî geleneğin soylu bir takipçisi oldu. Garzan’da kısa bir süre pratik yürüttükten sonra o süreçteki geri çekilme kararı temelinde Medya Savunma Alanları’na geçti. Medya Savunma Alanları’nda temel gerilla eğitimini aldıktan sonra pratik alana geçip sorumluluk aldı. Olgun, mütevazı ve emekçi bir kişiliğe sahip olan İbrahim yoldaşımız erkenden gelişme kaydetti. Emek, çaba ve mücadelesi ile kendisini hem ideolojik anlamda eğitip yetkinleştirdi, hem de pratik anlamda tecrübe kazanıp ustalaştı. Bu temelde yeni savaşçı eğitim okullarında komutan olarak görev aldı ve gerillaya yeni katılan yoldaşlarını eğitti. Candan ve içten yoldaşlığı ile Apocu ideolojiyi, PKK yoldaşlığını ve gerillanın anlamlı yaşamını yoldaşlarına hem anlattı hem de bizzat kişiliğinde somutlaştırarak gösterdi. Yoldaşlarına rehber, öncü ve komutan olmasını bildi. Yoldaşlarına emek vererek, onları geliştirerek, yetkinleştirerek ve büyüterek kendisini ve mücadeleyi büyüttüğünün farkındalığıyla büyük emek verdi. Kapitalist modernitede ve günümüz dünyasında insanların birbirini düşürerek, geriye iterek, zayıflatarak kendisini yaşatmaya çalıştığı insanlığın özüne karşı olan bu rezil gerçekliğe, yoldaşlarını büyüterek en büyük cevabı verdi.

‘’Her alanda profesyonelleşen güçlü bir militan olmak temel hedefimdir’’ diyen İbrahim yoldaş, bu iddiası temelinde profesyonel gerillacılığı öğreneceği ve kendisini daha da yetkinleştireceği eğitim ortamlarına katıldı. Bu eğitimlerde Şervan Varto, Bawer Colemêrg, Savaş Maraş ve Cumali Çorum gibi adını fedai komutanlıklarıyla tarihe nakşeden komutanlardan dersler aldı, engin tecrübeler edindi. İbrahim yoldaş aldığı eğitim, anlayış, bilinç ve taktik düzey ile pratiğe yöneldi. Medya Savunma Alanları’nın birçok yerinde ve farklı çalışmalarda sorumluluk üstlenip pratik yürüttü. Bu çalışmaların tümünde sorumluluk üstlendi, azimle çalıştı, büyük tecrübeler kazandı ve yer aldığı her çalışmayı başarıyla tamamladı. Bir derviş gibi yaşayan ve fedaice mücadele eden İbrahim yoldaş, tüm arkadaşları tarafından sevilen ve sayılan bir yoldaş oldu. PKK ortamına hesapsızca katılarak, emek vererek yaşamı ve yoldaşlarını güçlendirip güzelleştirdi. Bulunduğu her ortamda arkadaşlarını etrafında toplayan, onları motive eden, moral kazandıran, ölçüleri yükselten ve daha etkili mücadele etmeye sevk eden bir öncü oldu.

Edindiği büyük tecrübeler ile daima Bakurê Kurdistan’da gerillacılık yapma hayalini gerçekleştirmek isteyen İbrahim yoldaşın önerisi uygun görülünce Mêrdîn eyaletine geçti. Pratik alana giderken duygu, düşünce ve iddiasını şu sözlerle dile getirmişti: ‘’Fedailik gereken şeyi zamanında ve yerinde yapmaktır. Ne pahasına olursa olsun gerektiğinde canını da verecek, gerektiğinde yaşamayı da bilecek. Şehit Mazlum Doğan arkadaş, “unutmak ihanettir” diyor. Başta Önderliğimize, halkımıza, yoldaşlarımıza ve tüm değerlerimize yapılan saldırıların hesabını soracağımı belirtiyorum. Bir kez daha şehit olan tüm arkadaşların anısına intikam yeminimi yeniliyorum. Yoldaşlarıma bağlılığımı ancak intikamlarını aldığımda onlara layık olabilirim. Bunu tüm samimiyetimle belirtiyorum. Yürüttüğüm her çalışmada başarıyı kendime esas alıp yoldaşlarımın bana karşı olan güvenini, umudunu boşa çıkartmama çabası içinde olacağım. Son olarak söyleyeceğim; Önderliğe, halkımıza, şehitlere ve tüm yoldaşlara layık olacağımı belirtiyorum. An intikam anıdır, hesap sorma anıdır. Kendini feda eden fedailerin hiçbir kaygısı olmaz, kaybedeceği bir şey yoktur. Sadece başaramama kaygısı yaşar. Direnmek yaşamaktır, direndiğin kadar yaşarsın.’’

İbrahim yoldaşımız, gerçekten de özü, sözü ve pratiği aynı olan fedai bir derviş olarak yıllarca mücadele etti. Mêrdîn’de düşmana vurulan birçok darbede, etkili bir mücadelenin yürütülmesinde ve zafer bayrağının dalgalandırılmasında öncülük etti. Daima Apocu fedai ruhla düşmanı karşıladı ve fedailiği yaşamının her anına hakim kıldı. 10 Ekim günü Nurhak Dêrik yoldaşla birlikte Omeryan alanında girdiği çatışmada da büyük bir cesaretle işgalci orduya meydan okuyarak, düşmana ağır darbeler vurarak ve kayıp verdirterek şehadete ulaştı.

Kurdistan’da yurtseverliğin, ülkeye bağlılığın ve onurlu bir yaşam için bedel vermekten çekinilmediği önemli merkezlerden biri Mêrdîn alanıdır. Mêrdîn halkımız yıllar boyu her türlü düşman saldırısına karşı kimliğini, dilini ve kültürünü koruyarak Kürtlüğün korunmasında ve yaşatılmasında önemli roller üstlendi. Aynı zamanda canlı bir hafızaya sahip olan halkımız düşmanın tarihten günümüze kadar ülkemiz Kurdistan’ın dört bir yanında halkımıza karşı geliştirdiği saldırıları, katliamları ve sürgünleri yeni kuşaklara aktararak hem düşman gerçekliğinin bilinmesini hem de bu saldırılara karşı direnişin süreklileştirilmesini sağladı. Bu anlamıyla Mêrdîn halkımız tüm Kurdistan halkımızın tarihi, bugünü ve geliştirdiği direnişlerle de geleceği oldu. Partimiz PKK öncülüğünde gelişen özgürlük hareketimizi ilk sahiplenen alanların başında gelen Mêrdîn halkımız aynı zamanda geliştirdiği serhildanlarla da daha ilk yıllardan itibaren mücadelemize öncülük etti. En değerli evlatlarını bedel olarak vermekten çekinmeyen Mêrdîn halkımız direnişi bir kültür haline getirerek nesilden nesile aktardı.

Böylesi bir tarihi birikime ve direniş kültürüne sahip Mêrdîn’in Dêrika Çiyayê Mazî ilçesinde yurtsever ve özgülük mücadelemizde bedel ödeyen köklü Sorkî aşiretine mensup bir ailede doğan Nurhak yoldaşımız da kuşkusuz bu direniş kültürü içerisinde büyüdü. Ailesinden ve çevresinden edindiği yurtseverlik bilinci sayesinde Kürtlük özüne bağlı bir şekilde yetişti. Ailesini Riha’nın Wêranşar ilçesine göç etmesi nedeniyle Wêranşar’a yerleşen Nurhak yoldaşımız düşmanın tüm asimilasyon ve soykırım saldırılarına rağmen dilini, kültürünü korumayı başararak düşmana en iyi cevabı verdi. Yaşadığı Wêranşar alanının da önemli bir yurtseverlik merkezi olması nedeniyle mücadelemizle ilk tanışması da burada oldu. Gençliğinin ilk dönemlerine denk gelen tarihi Kobanê direnişine burada tanıklık eden Nurhak yoldaşımız, fedailik çizgisinde sürdürülen ve tüm dünyada ses getiren Kobanê direnişçiliğinden, orada kahramanca savaşarak halkımızın özgür bir gelecek sahibi olmasını sağlayan fedai militanlardan etkilendi. Bazı yakınlarının da Kobanê’de savaşması ve şehadete ulaşması Nurhak yoldaşımız için dönüm noktası oldu. Nurhak yoldaşımız bir Kürt genci olarak halkımıza karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirmek ve yaşanan şehadetlere doğru temelde cevap olabilmek için mücadele atılması gerektiğine karar verdi. Bu amaçla en etkili mücadele yöntemi olarak benimsediği gerilla mücadelesine katılma kararı veren Nurhak yoldaşımız, 2015 yılında yüzünü Kurdistan dağlarına dönerek gerilla saflarına katıldı.

Gerillaya Metîna alanında katılan yoldaşımız ilk eğitimini burada aldı. Gerillaya dair hayallerinin, gerilla yaşam tarzıyla birebir örtüşmesi Nurhak yoldaşımızda tarifsiz bir heyecan yarattı. Bunun için gerillaya katılımını yeni yaşama adım atma ve yenilenme olarak ifade eden yoldaşımız; gerilla yaşamını da özgürlüğün en sade haliyle yaşandığı alan olarak ifade etti. Bundan dolayı gerilladaki her anını anlamlandırmaya ve dolu dolu yaşamaya özen gösteren yoldaşımız daha gerillacılığın ilk günlerinden itibaren coşkusu ve morali ile öncü bir militan oldu. Her koşul altında mücadelesini büyütmeyi ve böylece halkımızın özgürlük istemine cevap olmayı hedefleyen yoldaşımız durdurak bilmeyen bir mücadele tarzının sahibi oldu. Canlılığı ve sonu gelmeyen arayışçılığı ile bulunduğu her alanda beraberindeki yoldaşlarını da harekete geçiren ve böylece yaşamı renklendiren Nurhak yoldaşımız bu özellikleriyle kısa sürede öne çıktı. Gerillacılığa ilk başladığı alan olan Metîna’da pratik çalışmalara katılan yoldaşımız, Metîna’nın birçok bölgesinde emek verdi. Fedakarlığı ile öne çıkan yoldaşımız, samimi ve dürüst yoldaşlığı ile tüm yoldaşlarının yüreğinde yer edinmeyi başardı. Yoldaşlığa olan bağlılığı sayesinde hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Nurhak yoldaşımız, yeri geldiğinde her türlü tehlikeyi göze alarak yoldaşlarını korumayı bildi. Yoldaşlığı en yüce değer olarak ifade eden Nurhak yoldaşımız, özgürlük mücadelemizin başarısının sırrına ererek öncü bir Apocu militan oldu. Metîna alanında yaklaşık 3 yıl çalışma yürüten yoldaşımız; araziye olan hakimiyeti, hassasiyeti ve savaş sanatındaki yetenekleriyle yetkin bir gerilla oldu. Metîna alanına yönelik gerçekleşen düşman saldırılarına karşı her zaman tetikte olan Nurhak yoldaşımız her zaman düşmana en önde cevap veren yoldaşlarımızdan oldu. Yine düşmanın işgalci saldırılarına karşı geliştirilen eylemlerde de yer alarak düşmana karşı olan öfkesini bilinçli eyleme dönüştürdü.

Metîna alanındaki başarılı pratiğinin ardından en büyük hayali olan Bakurê Kurdistan’da gerillacılık yapma istemini yoldaşlarıyla paylaşan Nurhak yoldaşımız, ancak Bakurê Kurdistan’da yürüteceği mücadele ile düşmanın halkımızın kazanımlarına yönelik saldırılarına cevap verebileceğine inandı. Bu temelde yeni dönem gerilla tarz ve taktiklerinde daha da derinleşmesi gerektiğini düşünen yoldaşımız, branş eğitimlerine dahil oldu. Aldığı eğitimlerle kendisini hem askeri hem de ideolojik anlamda yetkinleştiren Nurhak yoldaşımız, Demokratik Modernite Gerillacılığı’nın iddialı bir militanı olarak 2019 yılında doğduğu Mêrdîn alanına geçti.

Yakın akrabası olan Senar Dêrik yoldaşın aynı yıl Avaşîn alanında şehadete ulaştığını öğrenen Nurhak yoldaşımız, şehitlere bağlılık temelinde katıldığı gerilla mücadelesini yine şehitlere bağlılığın gereği olarak daha da büyütmenin sözünü verdi. Doğduğu Mêrdîn alanına geçmenin coşkusu ve heyecanı ile çalışmalara dört elle sarılan yoldaşımız, kısa sürede bulunduğu alanda yetkin bir gerilla oldu. Mêrdîn alanında başta Hewram Avyer, Sozdar Cûdî, Xebat Kop ve Zana Rojda yoldaşlar olmak üzere birçok değerli yoldaşımızla aynı mevzide savaşma ve mücadele etme imkanı ve şansı bulan Nurhak yoldaşımız, mücadelesinin her anında bu yoldaşlarına layık olmanın bilinciyle mücadele etti. Bu temelde sürekli düşmana darbe vurmanın, şehitlerimizin intikamını almanın ve halkımızın özgürlük hayallerine cevap olmanın arayışında oldu. Düşmana karşı geliştirilen birçok eylemde yer alan Nurhak yoldaşımız, bu eylemlerdeki cesareti ve fedakarlığı ile öncü bir militan oldu.

10 Ekim günü Omeryan alanında düşmanla girilen çatışmada da bu duruşunu sonuna kadar korumayı esas alan Nurhak yoldaşımız beraberindeki İbrahim Tolhildan yoldaşımızla düşmana ağır darbeler vurdu. Bakurê Kurdistan’da düşmana aman vermeyen fedailik çizgisinin son halkalarından olan Nurhak yoldaşımız son nefesine kadar da bu duruşundan taviz vermeyerek şehitler kervanına katıldı.

14 Ekim 2023

HPG Basın İrtibat Merkezi

Kategori: Açıklamalar