Şehitler Hakkında Açıklamalar

Kerim Amed Yoldaşımız Şehadete Ulaştı

Basına ve Kamuoyuna!

Metîna bölgesinde işgalci Türk ordusuna ağır darbeler vuran, sonuç alıcı eylemlerin öncülüğünü yapan, cesareti ve yiğitliği ile bilinen Kerim Amed yoldaşımız, 11 Ağustos 2023 günü gerçekleşen düşman saldırısında şehadete ulaştı. Cesareti yüksek Apocu bir militan olan Kerim yoldaşımız, taktikteki yaratıcılığını, keskin vuruş kabiliyetini ve sonuç alıcı tarzını yer aldığı her eylemde pratikleştirdi. Uzmanlaşan hareketli gerilla tim savaş tarzını yetkince uygulayarak öncülük etti ve yeni dönem gerillacılığının örnek gerillalarından biri oldu.

Amed halkımızın yiğit evladı, öncü Apocu militan Kerim yoldaşımızın başta değerli ailesi olmak üzere tüm yurtsever Kurdistan halkımıza başsağlığı diliyor, Kerim yoldaşımızın “Özgür Önderlik, Özgür Kurdistan” hayalini mutlaka gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz.

Kerim Amed yoldaşımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Kerim Amed
Adı Soyadı: Hacı Kaskat
Doğum Yeri: Amed
Anne – Baba Adı: Havva – Abdullah
Şehadet Tarihi ve Yeri: 11 Ağustos 2023 / Metîna

Kerim Amed – Hacı Kaskat

Amed tarihten günümüze ne yiğitlikler ne amansız direnişler gördü. Yaşadığı onca destansı kahramanlık öyle bir kazındı ki hafızalara; direnişle yoğruldu Amed insanlarının yüreği ve beyni. Tarihten gelen mücadele geleneğiyle yetişti nesiller. Amed denilince yurtseverliğin kalesi akla gelir. Çiyager, Nûman Amed, Azad Sîser, Çekdar Amed, Evîn Amed, Delal Amed ve daha nice kahramana ev sahipliği yaptı Amed. Direniş kokar Amed’in her bir sokağı, taşı, Sûr’u yüreği temiz olan her insana. Zulme boyun eğmez, haksızlığa sessiz kalmaz, köleliği kabullenmez, öz kültür değerlerinden vazgeçmez, özgürlük sevdasıdır Amed direnişçiliği. Her şehidi bir isyandır Amed’in. Yurtseverliğinin bu kadar köklü oluşu tarihten aldığı zengin miras ve PKK ile yeniden canlanan boyun eğmez ruhundan gelir. Daha başlangıçta da ev sahipliği yapar mücadeleye. Kerim yoldaşımız da Amed’in bu direnişçi ve boyun eğmez kültürünün günümüzdeki mirasçısı olarak ailesinden aldığı derin yurtseverlik duygularıyla yaşanan onca şehadete, halkımızın uğradığı haksızlık ve zorbalığa sessiz kalmayarak büyük bir sorumluluk alarak 2014 yılında yüzünü Kurdistan dağlarına dönerek gerilla saflarına katıldı.

Kobanê savaşı ve PKK’de yaşanan şehadet gerçeği Kerim yoldaşımızı yönlendirdi özgürlük mücadelesine. Yaşananlara karşı duyduğu sorumlulukla hem yaşanan şehadetlerin intikamını almak hem de Türk devletinin bütün zorbalıklarının hesabını sormak için adım attı PKK yaşamına. Apocu felsefeyle yoğrulmuş yoldaşlık hakikatinden aldığı güçle kısa sürede yoldaşlarının sevgisini kazanıp gerillayla bir bütün olmayı başardı. Yoldaşlarından öğrendi gerillayı ve Kurdistan’ın özgür dağlarında yaşamayı. Mütevazılığı, emekçiliği ve güler yüzüyle yoldaşlarının gönlünde yer edindi. Sûr, Cîzir ve Nisêbîn direnişçiliğiyle bir kez daha ortaya çıkan PKK fedailiği onun yürüyüşüne ilham oldu. Kendi kökünü aldığı Amed’in direniş gerçekliğini takip edip Çiyagerlerin, Azad Sîserlerin yolunda yürümeyi temel edindi kendisine. Düşman gerçekliğini gördükçe bir yandan düşmana olan öfkesi onu düşmanın dayattığı çirkinliklere karşı mücadeleye sevk ederken bir yandan da PKK yaşamının güzelliklerini daha da sevmesini sağladı. Kerim yoldaş için PKK yoldaşlığı ve PKK mücadelesi dünyada yaşanabilir en güzel yaşamdı. Emekle büyüyen özgürlük mücadelemizde o da emek verdikçe hem dağları hem yoldaşlarını hem de bütün bu değerleri yaratan Rêber Apo ve şehitleri daha da sevdi; onların bu emeklerine layık olma çabasında oldu ve mücadelesini daha da büyüttü.

Gerilla yaşamına başladığı Heftanîn alanında ilk olarak 4 yıl boyunca mücadele etti. Burada düşmana karşı geliştirilen birçok eylemde yer alarak Apocu militanlığın öncülüğünü yaptı. 2017 yılında düşman saldırılarında yaralanmasına rağmen bunu daha fazla mücadele etme gerekçesi yaptı. Düşmanla doğru ve yeterli mücadelenin ancak profesyonel gerillacılıkla olabileceğini, zaferin de böyle kazanılabileceği gerçeğinden hareketle kendisini anlamda yetkin bir gerilla düzeyine getirebilmek için ideolojik ve askeri yönden eğitti ve branş eğitimi gördü. Gerilla olmanın getirdiği sorumluluk ve misyonun derinliğinin farkına varıp Rêber Apo ile buluşmak için gereken irade, kararlılık ve mücadele düzeyinin açığa çıkması için büyük bir çabanın sahibi oldu. Bir süre farklı alan ve çalışmalarda yer alan Kerim yoldaşımız, burada da yoldaşlarının ve örgütümüzün kendisine olan güvenine denk bir mücadelenin sahibi oldu. İşgalci Türk devletinin Medya Savunma Alanları’na yönelik saldırılarının yoğunlaştığı 2021 yılında tekrar Heftanîn alanına geçti. Burada hareketli gerilla timlerinde yer alarak yeni dönem gerillacılığının pratikleşmesi için büyük bir çabanın sahibi oldu. Daha önce dört yıl çalışma yürüttüğü Heftanîn alanında arazi hakimiyetinin de avantajını kullanarak işgalcilere karşı birçok eylemin içinde yer aldı. Buradaki görevini tamamladıktan sonra işgalcilerin hedefindeki Metîna alanına geçen Kerim yoldaşımız, askeri tecrübelerini burada da pratikleştirme imkanı buldu. Aynı zamanda tecrübelerini yoldaşlarıyla da paylaşarak işgalciliğe karşı direnişin büyümesi ve genişlemesi için çaba sahibi oldu. Düşmanın her işgal girişimine karşı bulunduğu her alanda hep en önde olan Kerim yoldaşımız düşmanın Girê Ortê alanını işgal etme girişimine karşı direnişin geliştirilmesine öncülük etti.

Kerim yoldaşımız PKK mücadelesinin zaferin ve özgürlüğün kesin kazananı olacağı inancıyla girdiği mücadele yolunda sonuna kadar tereddütsüz yürüdü. Kerim yoldaş pek çok işgalci düşman askerinin cezalandırıldığı birçok eylemde rolünü oynayarak şehit yoldaşlarından aldığı direniş bayrağını sonuna kadar başarı ile taşımayı bildi ve ölümsüzler kervanına katıldı.

15 Ekim 2023

HPG Basın İrtibat Merkezi

Kategori: Açıklamalar