Şehitler Hakkında Açıklamalar

Baharîn ve Mizgîn Yoldaşlarımızı Saygıyla Anıyoruz

Yurtsever Halkımıza ve Kamuoyuna!

Kurdistan Özgürlük Hareketi olarak Önderliğimizin fiziki özgürlüğü ve halkımızın özgürlüğü için en çetin savaşı yürüttüğümüz bu süreçte özgürlüğün bedeli olarak çok değerli yoldaşlarımızın şehadetlerine de tanıklık etmekteyiz. Mücadelemiz onlarca yiğit yoldaşımızın emeği, fedakarlığı ve her güne sığan büyük kahramanlıklarıyla devam ederken bu kahraman yoldaşlarımız aynı zamanda Kürt halkı ve tüm Ortadoğu halkları için büyük bir umut kaynağıdır. Kadın Özgürlük Hareketi olarak mücadelemizin öncülük sorumluluğunu aldığımız bu süreçte YJA Star komutanlarımız onlarca fedai kadın gerillayı komuta etmekte ve bu yoldaşlarıyla en ön cephelerde savaşmaktadır. Fedaice yürütülen bu fedai savaşta 23 Kasım 2021 tarihinde Garzan eyaletinde şehadete ulaşan Baharîn Deniz ve Mizgîn Boran yoldaşlarımızı YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı olarak saygı ve minnetle anıyoruz. Şehit yoldaşlarımızın aileleri olan Şêxo ve Güçlü aileleri başta olmak üzere tüm Kurdistan halkına baş sağlığı diliyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Baharîn Dersîm
Adı Soyadı: Leyla Şêxo
Doğum Yeri: Heleb
Anne – Baba Adı: Hayat– Ahmed
Şehadet Tarihi ve Yeri: 23 Kasım 2021 / Garzan

Baharîn Dersîm – Leyla Şêxo

Kod Adı: Mizgîn Boran
Adı Soyadı: Emel Güçlü
Doğum Yeri: Ankara
Anne – Baba Adı: Hacer – Mustafa
Şehadet Tarihi ve Yeri: 23 Kasım 2021 / Garzan

Mizgîn Boran – Emel Güçlü

Özgürlük için verilen mücadele anlamlı ve yiğit kişilikler yaratır. Özgürlüğün kutsallığı ve değeri ile güçlenir benlikler. Bu öze, benliğine, gerçekliğine dokunabilmek için dağlara yüzünü dönmüş, asi ve direngen bir halkın yiğit savaşçısı olmak için özgürlük mücadelesine katılmış olan bu yoldaşlarımızın her adımı Kürt halkının ve Kürt kadınlarının, tüm kadınların özgürlüğü için yol almak esasına bağlıydı. Son nefeslerine kadar bu hayallerine bağlı olarak yaşayan ve savaşan değerli yoldaşlarımızın hayallerini sırtlanarak yürümek, öncü kadın komutanlarımızın komutasında savaşarak bu mücadeleyi zafere taşımak her YJA Star gerillasının öncelikli hayali ve amacıdır.

Baharîn yoldaşımız Heleb’te yaşama gözlerini açan Efrînli bir yoldaşımızdı. Efrîn’de doğup büyümemiş olsa da Efrîn halkının diline, kültürüne ve doğasına olan bağlılığıyla yöresel özelliklerini alarak büyümüştü. Düşman her zaman Efrînli halkımızı özünden, bağlılığından uzaklaştırmak için özel politikalar gerçekleştirse de bu amacında başarılı olamamıştır. Efrîn halkı her zaman Kürt kimliğini korumuş ve vakti geldiğinde silahını alarak Kurmanc, Lêlûn ve Hawar dağlarında cellatlarına karşı siper almıştır. Baharîn yoldaşımız da böylesine yurtsever bir ailede büyümüş ve çok küçük yaşlarda Rêber Apo’yu, Kürt Özgürlük Hareketi’ni ve gerilla savaşını tanımaya başlamıştı. Bir yanıyla devrimci olmak, gerilla olarak savaşmak isterken bir yandan da gerçekleştirilecek devrimde kadın öncülüğünü yapabilmeyi düşünerek her adımını halkının geleceği için planlayarak atmıştı. 1999 yılında Rêber Apo’ya yönelik gerçekleştirilen uluslararası komployla birlikte ‘’bu, bir geç kalmışlıktır’’ diyerek mücadelesini bir gerilla olarak yürütmek istedi ve 2000 yılında PKK saflarına katıldı. PKK’ye katıldığı ilk günden itibaren mücadeleyi tanıyarak bilinçli bir katılım sahibi olma çabasını veren Baharîn yoldaşımız, bu bilinçle kendi kararlarını vermiş ve hep bu kararlarının peşinden gitmiştir. Rêber Apo’nun fedaisi olma kararlılığıyla attığı ilk adımı hep aynı amaç temelinde adımlayarak aynı yıl içerisinde Fedailer Birliği’ne katılmış ve 22 yıl boyunca fedai militanlar topluluğu içerisinde öncü bir fedai olarak rolünü oynamıştır.

Baharîn yoldaş için fedai bir kadın olarak gerillacılık yapmak ve bu gerillacılığı Dêrsîm dağlarının zirvesinde gerçekleştirmek en büyük hayallerden biriydi. Çünkü Dêrsîm; Sara ve Zilan yoldaşların mekanıydı. Besê ve Zarife gibi onlarca yiğit kadının savaştığı dağlardı. Baharîn Yoldaş için Dêrsîm’in hep iki büyük anlamı vardı. Biri, Zilan Yoldaşın fedailik çizgisini, fedai komutanlaşmasını pratikleştirdiği yerdi; biri de Mahir (Şerif Yalçın) yoldaşın tüm fedailik hayallerini taşırmak istediği ve bu uğurda şehadete ulaştığı yerdi. Baharîn yoldaş, 2003 yılının sonlarına doğru Zilan yoldaşın komutasında Mahir ve onlarca şehit yoldaşının da hayallerini sırtlanarak Dêrsîm alanına geçti. Bu, O’nun için çok anlamlıydı. Çünkü Bakur Kurdistan sahasına geçmişti, burada Efrîn’li bir kadın olarak ülkesinin dört parçaya ayrılışının tüm öfkesini savaşına taşıracak, bu uğurda şehit düşen her yoldaşının intikamını alacak ve Önderliğinin yarattığı kadın gerillacılığını yaşamsallaştıracaktı. Bu moral ve heyecanla yol aldığı Dêrsîm’de sekiz yıl boyunca soluk soluğa gerillacılık yaptıktan sonra Başûrê Kurdistan’a geçmiş, Metîna, Zap, Çemço ve Xinêrê’de gerillacılığına devam etmiştir.

Baharîn yoldaşımız partimiz PKK’ye katıldığı ilk andan itibaren, yaşama ve pratiğe hep fedailik ölçüsünde katıldı. Hep sade ve mütevazı kişiliği, sıcak yoldaşlık ilişkileriyle yaşamın her anında, her görev ve çalışmada sorumluluk üstlendi. Efrînli bir kadın olarak gerillacılık hayatının en büyük kısmını Bakurê Kurdistan topraklarında geçiren Baharîn yoldaşımız fedai bir komutan olmayı başardı. Büyük tecrübe ve birikimler edindikten sonra 2019 yılında yüzünü bu sefer Garzan’a dönerek Rindexan, Hozan Mizgîn ve Arjîn Garzanların diyarına giden Baharîn yoldaş, burada Garzan Eyaleti YJA Star Komutanlığı görevini üstlendi. Burada özgür kadın kimliğini, PAJK ilkelerini, yetkin YJA Star savaşçılığını tüm alanda yaymak için büyük emekler verdi. Garzan’da düşmanın her türlü kirli savaş politikaları karşısında onurlu militanlık duruşuyla direndi ve savaştı. Aynı zamanda beraberindeki tüm HPG ve YJA Star gerillalarını eğitti, aynı hayalleri paylaştığı yoldaşlarıyla mevzilerde omuz omuza beraber savaştı ve yine bu mevzilerde 21 Kasım 2023 günü kahramanca savaşarak şehadete ulaştı.

22 yıllık gerillacılığını hep Önderliğimiz, halkımız ve kadın özgürlüğü amacıyla, fedaice gerçekleştiren yiğit YJA Star komutanlarımızdan Baharîn Deniz yoldaşımızı büyük bir saygı ve minnetle anıyor, O’nun her amacına, emeğine ve hayallerine sahip çıkarak fedai komutanımızın çizgisinde ilerleyeceğimizin sözünü veriyoruz.

Mizgîn Boran yoldaş, Ankara’ya bağlı Haymana ilçesinde dünyaya gelmiştir. Haymana, Kurdistan’dan uzak kalsa da hep Kurdistan’ın bir parçası gibi kalmayı başaran Orta Anadolu Kürtleri’nin zorla sürgün edildiği ve buralarda iskân ettirilmeye mecbur bırakıldığı yerlerden biriydi. Ama Mizgîn yoldaşın değerli ailesi gibi buradaki Kürtler de, Kurdistan toprakları üzerinde büyümese de dillerine, kültürlerine ve topraklarına olan bağlılıklarını asla unutmamışlardır. Mizgîn yoldaşımız da hep bir gün Kurdistan’ı görme hayaliyle büyürken Kürt Özgürlük Hareketi’ni tanımış ve Mizgîn Newal, Nûjîn Ankara, Alişêr Xelîkan, Nagihan Akarsel gibi kendisinden önce hakikat yolunu adımlayan yoldaşlarının izinden giderek, 2010 yılında Ankara Üniversitesi’nde felsefe bölümünü okurken ikinci yılında Kürt Özgürlük Hareketi’ne katılmıştır.

Sade ve özlü oluşu kadar bilinçli katılımıyla yoldaşlarının dikkatini çeken Mizgîn yoldaşımız, Kurdistan’da hiç kalmamış olmasına rağmen kısa sürede dağ koşullarına alışmış ve Önderliği anlayarak pratikleştirme çabasına girmiştir. Garê, Metîna, Heftanîn alanlarında kalmış ve beş yıl boyunca burada üstlendiği her görev ve sorumlulukları başarıya ulaştırmak için büyük emekler vermiştir. Tüm öğrendiklerini kısa sürede pratikleştirerek kendisini geliştiren Mizgîn yoldaş, 2015 yılında yüzünü Bakurê Kurdistan’a dönerek Garzan’a geçmiştir. En zorlu süreçlerde, düşmanın her türlü imha ve soykırım konseptini uyguladığı mekanlarda bir kadın komutan olarak yaşamak ve savaşmak büyük bir cesaret ve fedakârlığı gerektirirken Mizgîn yoldaş bunu Arjînlerin ve Mizgînlerin miras bıraktığı ilkelerle, ölçülerle ve aşkla yapmıştır. Garzan eyaletinde emeğiyle kendini yaratmış ve bölge komutanlığı düzeyinde görev yürütmüştür. Yaşamının her anına yıllarca Kurdistan’dan uzak kalmış olmanın intikamını alırcasına büyük bir moral ve sevinçle katılmış, yanındaki tüm yoldaşlarına da bu anlamda yol gösterici olmuştur. 7 yıl boyunca Garzan’da kalarak her zorluğa göğüs geren Mizgîn yoldaşımız, kadın gücünün ve iradesinin her türlü zorluğun, düşman saldırısının üstesinden gelebileceğini pratiği ile kanıtlamıştır. Ölümle defalarca burun buruna gelmiş, en zor anlarda dahi duruşunu korumuş, yoldaşlığını ve örnek komutanlığını bir kez daha göstermiştir. Tüm yoldaşlarına zafere ulaşmada ısrar ve inancıyla örnek olmayı başarmıştır. Son nefesine kadar yiğitçe savaşarak 23 Kasım 2021 günü şehadete ulaşan YJA Star komutanlarımızdan Mizgîn Boran yoldaşımız, fedai duruşu ve komuta tarzıyla tüm yoldaşlarının öncü komutanı olmayı başarmıştır.

Mücadele yılları boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve hesapsızca bir katılımın sahibi olan Baharîn ve Mizgîn yoldaşlar PAJK ve PKK militanlığının somut ifadeleri oldular. PAJK’ın özgür yaşam ilkelerini ve özgür kadın duruşunu her türlü zorlu koşul altında temsil etmeyi başardılar. PAJK militanlığının öncü komutanları olan Baharîn ve Mizgîn yoldaşlar yaşam ve mücadele manifestolarımız oldular. Kadın gerillalar için Garzan’da savaşmanın hep büyük bir anlamı vardır. Bu yüzden burada yürütülen mücadele tüm YJA Star gerillaları için de yürütülen bir mücadeledir. Burada Baharîn ve Mizgîn yoldaş ile birlikte şehadete ulaşan tüm yoldaşlarımız Kadın Özgürlük Hareketi’nin kahraman öncüleridir. Bu fedai yoldaşlarımızı şehadetlerinin yıl dönümünde saygı ve minnetle anarken anılarına bağlı kalarak yarattıkları mücadele ruhunun taşıyıcıları olacağımızı ve YJA Star gerillaları olarak şehit düşen tüm komutanlarımızın ve yoldaşlarımızın mutlaka intikamlarını alacağımızın sözünü yineliyoruz.

 

12 Kasım 2023

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI

 

Kategori: Açıklamalar