Lice’nin Yiğit Militanı Brûsk Yoldaşımızı Saygıyla Anıyoruz

   

Serhildan ve direniş kenti Amed yurtsever Lice ilçesinin özgürlük tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Partimizin kurulduğu bu ilçe düşmanın tüm yakma, yıkma, katletme, sürgün politikalarına rağmen Lice halkımız Partimize olan inancını korumasını başardı ve bağlılığını her koşul altında sürdürdü. Gerilla saflarına binlerce yiğit evladını katarak gerçek bir yurtseverlik örneği sergilediler. Kürt halkına yönelik soykırım, asimilasyon, imha ve inkar politikalarına karşı bir an bile düşmana boyun eğmemiş, bu anlamıyla direnişin kalesi, özgür Kürtlüğün kıblegahı olmuştur.

Amed’in yiğit evlatlarından biri olan Brusk yoldaşımız da Lice’nin Hendiv köyünde yurtsever bir ailede doğup ve büyümüştür. Çevresinin yurtsever olmasından dolayı Önder Apo ve PKK’yi tanıyan Brusk yoldaşımız bir Kürt genci olarak düşmanın halkımıza yönelik geliştirdiği kirli politikalara tanıklık etmiştir. Asi bir kişilik olan Brusk yoldaşımız düşmanın bu politikalarına karşı bir Kürt gencinin yapması gerekenlerin farkında olmuştur. Tek seçeneğin mücadele olduğunun bilincinde olarak, dönemin görev ve sorumluluklarını üslenmesi gerektiğini bilmiştir.

Bu temelde düşman saldırılarının en yoğun olduğu 2015 yılında yüzünü Kürdistan dağlarına dönmüş ve gerilla saflarına katılmıştır. Katılımında halkımızın çektiği acıların yarattığı duygu yoğunluğu olsa da asıl belirleyici etken dönem görev ve sorumluluklarının bilincinde olmasıdır. Gerilla ve dağ yaşamına da bu çerçevede yaklaşan Brûsk yoldaşımız kısa sürede bu yaşama alışmakla birlikte hızlıca yetkin bir gerilla olmayı başarmıştır. Yaşamın her anını eğitim olarak değerlendirmiş, örnek bir Apocu militan olabilmek için büyük bir emeğin sahibi olmuştur. PKK’nin yoldaşlık ilişkilerinden derinden etkilenen Brûsk yoldaşımız, emekçi, sade ve dürüst kişiliği ile tüm yoldaşlarının sevgi ve saygısını kazanmıştır. Önderlik ideolojisinde derinleşmeyi ve bu ideolojiye göre bir yaşamın sahibi olabilmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemiş, bunun için büyük bir emek sarfetmiştir. Ayrıca askeri anlamda da kendisini sürekli geliştirmek istemiş, ancak profesyonel bir gerillacılıkla düşmanın yenilgiye uğratılabileceğine inanmıştır. 2016 yılında yaşanan yoğun savaş pratiğine büyük bir cesaret ve kararlılıkla katılmış, Zap alanında düşmana ağır darbelerin vurulduğu birçok eyleme öncülük etmiştir. Düşmanın 2016 sonbaharında Xeregol alanına yönelik geliştirdiği saldırılarına karşı fedaice bir duruşla savaşan Brûsk yoldaşımız bu saldırılar sırasında şehadete ulaşmıştır.

Şehit düşen her bir yoldaşımız gibi Brûsk yoldaşımız da düşmana karşı verdiğimiz var olma savaşımızda biz geride kalan yoldaşlarına daha fazla mücadele gerekçesi, güç ve moral kaynağı olmuştur. Bu temelde yoldaşımızın başta değerli ailesi olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz. 

11 Mayıs 2022

HPG Basın İrtibat Merkezi