Faraşin İbo Yoldaşımızı Saygıyla Anıyoruz

       

Bir cennet olan Kürdistan ülkesi işgalciler, sömürgeci devletler ve dünya hegemonik güçleri tarafından dört parçaya bölünmüştür. Kürdistan’ı parçalayarak Kürt halkını yok edeceğini sananlar, yapay sınırlara çok bel bağlamış ve ellerinden geldiğince sınırlara asker ve karakol dikmişlerdir. Kürdistan’ın bağrından geçirdikleri sınırları güçlendirdikçe işgal ve sömürge düzeninin de perçinleneceğini sanmışlardır. Fakat Kürt halkı hiç bir zaman ne yüreğinde ve beyninde, ne de coğrafyasında Kürdistan’ın bu parçalanmışlığını kabul etmemiştir.

Kürdistan coğrafyasının ikiye bölündüğü yer olan Serhat bölgesinin halkı da bu parçalanmışlığı asla kabul etmeyenlerden olmuştur. Ne işgalcilerin yapay sınırları ve telleri, ne de sınırlara diktikleri asker ve karakolları Serhat halkına engel olamamıştır. Serhatlılar düşmanın Kürdistan halkının bağrına bir hançer gibi sağladığı yapay sınırların acısını daima yüreklerinde hissetmiş ve bunun karşısında direnmişlerdir. İhsan Nuriler’den sayısız kahraman PKK şehidine kadar bu soylu gelenek ve yurtseverlik duruşu devam edegelmiştir.

Serhat halkının bu yurtseverlik duruşunun temsil edilip yaşatıldığı ailelerden biri de Faraşin yoldaşımızın ailesi olmuştur. Kürt halkının kadim toplumsal kültürünü aile içinde yaşatan, yurtseverlik duygularıyla çocuklarını büyüten Atmanekî aşiretine mensup Atabey ailesi, çocuklarını kendi kimliğiyle yetiştirmiştir. Hiçbir onurlu Kürt’e yaşam hakkı tanımayan sömürgenler, Kürt çocuklarına da çocukluklarını yaşayabilecekleri bir şansı bile bırakmamışlardır. Bu yüzden soykırımcı düşman gerçekliğini tanıyarak büyüyen Faraşin yoldaşımız Kürt halkının özgürlük davasının bilinciyle büyümüştür. Feraşîn yoldaşımızın kardeşi İbrahim 2009 yılında Çaldıran’da faşist Türk devleti tarafından şehit edilmiştir. Bu katliamdan duyulan tepkiyle aileden birçok katılım olmuş, Faraşin yoldaşımızın kuzenleri ve kardeşi İbrahim Sarı (Emrah Atabey) yoldaşımız da gerilla saflarına katılmıştır.

Faraşin yoldaşımız keskin zekası, meraklı ve çalışkan kişiliğiyle devlet okullarında çok başarılı bir öğrenci olarak üniversiteye kadar gitmiştir. Fakat devlet okullarının Kürt gençlerine bir şey kazandırmadığını görmüş ve gençlik çalışmalarına katılmıştır. Aktif bir şekilde gençlere öncülük ederken düşman tarafından gözaltına alınmış, ama devrim yürüyüşü durdurulamamıştır. Faraşin yoldaşımız çok anlamlı ve tarihi bir gün olan 15 Ağustos 2013 gününde, ölümsüz komutanımız Egid’in takipçisi olur ve gerilla saflarına katılır. 

Kürdistan dağlarında sürekli hakikatin peşinde olan Faraşin yoldaşımız Önder Apo’nun ortaya koyduğu Kadın Özgürlük Çizgisinde kendini sürekli eğitip ve özgürlük yolunda ilerler. Gerillada bir kadın olarak yaşamın zorluklarına rağmen buna karşı güçlü bir iradenin nasıl ortaya çıktığını görmüş ve bu temeller üzerinde sürekli mücadele etmiştir. İdeolojik ve askeri yönlerden kendisini geliştirmiş ve buna göre hareket etmiştir. Sürekli şehitler çizgisinde yürümeyi kendisi için esas ilke olarak belirlemiştir. Yaşama büyük bir coşku ve moralle katılan Faraşin yoldaşımız kendinde olan gelişmeleri yoldaşlarına aktarmayı başarmış ve yetkin bir YJA Star  komutanı olmuştur. Samimi kişiliği ve içtenliğiyle bütün yoldaşlarının gönlünde kendine bir yer yaratmayı başarmıştır.

Halkı için daha yapacağı birçok şey varken ve önünde parlak bir gelecek dururken, erkenden şehadete ulaşması tüm yoldaşlarının düşmana olan kin ve öfkesinin büyütmesine neden olmuştur. Faraşin arkadaşımızın anıları, duruşu, mücadele tarzı ve yoldaşlığı bize bir miras olarak kalmıştır. Her yoldaşı onun anısını Zagroslar’da yaşatmaya çalıştığı gibi, özgür Kürdistan’da mutlaka bir hakikat haline getirecektir. Faraşin yoldaşımızın anısını her daim esas alarak, düşmandan intikamını alacağımızın, kanını yerde bırakmayacağımızın ve hayallerini mutlaka başaracağımızın sözünü veriyoruz.

Kod Adı: Faraşîn İbo
Adı Soyadı: Emine Atabay
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Menican – Abdulgafur
Şehadet Tarihi ve Yeri: 8 Ekim 2016 / Zap

18 Haziran 2022

HPG Basın İrtibat Merkezi

 

Kategori: Şehit Anıları