XEBAT BAZ-WELAT XALIT YOLDAŞIN ANISINA

 

Genç yaşıyla geldiği PKK saflarında yüreğindeki canlılıkla hep genç yaşamayı ve genç yaşında ölümsüzleşmeyi başaran bir kahraman Xebat Efrîn…

Çocuksu gülüşü, çocuksu edalarıyla beynimin köşesinde yer edinmiş yoldaş canlısı Xebat.

Kar, kış, yağmur, çatışma, açlık, susuzluk, yokluk içinde yoldaşları için yaşayan bir fedai. Bulunduğu ortamı kendi mizacı ile büyüleyip, her zaman yoldaşlığın tanımsız iksirini yaymaya çalışan bir insandı O.

En riskli, en zorlu görevlerde öncü, savaşta gözü pek, düşmanın üzerine cesaretle yürüyen tarzıyla cesareti körükleyen, bir komutan olarak içindeki özgürlük aşkını yaşamda ve savaşta akıtmayı başaran yılmaz bir savaşçı. Engin yüreğini, kabına sığmayan enerjisini dağlara yazmış, halkının özgürlük tutkusunu tutkusu edinmiş, hesapsız bir yoldaştı Xebat. Sanki gözlerini Gabar’da açmış, Gabar’da büyümüşçesine, buraya olan bağlılığıyla büyük bir aşkla yaşarken özverili duruşu her zaman örnek olmuştu yanı başındaki yoldaşlara. Hayalleri ve düşlerinin gerçekleşmesi uğruna, eşsiz cenneti mekan etmişti kendisine heval Xebat.

Bazen bir çocuk gibi alıngan olur, ilgi beklerdi etrafından. Kendini hissettirmek için yapmadığı yaramazlık yoktu. Yaşamı tekdüzelikten çıkarmak için türlü türlü oyunlar getirirdi yoldaşlarının başına. Onunkisi çocuk saflığındaki yüreğinden akanlardı. Şeffaf, duru temiz hislerle yaklaştığını hissettirir, cana yakınlığıyla çekerdi insanları kendine. Sevilmek bir gerillanın en büyük arzusudur. Yoldaşları içinde sevilen bir insanın yaşam şevki, başarma azmi bu sevgiyle kamçılanır. İşte heval Xebat’ın en güçlü yaşam felsefesiydi bu. Kendisi de sevgiyle yaklaştığından yoldaşlarını incitmez, her zaman yoldaşların acılarını unuttururdu insanın. Çoğu zaman hiç konuşmadan gözleriyle bir şeyler anlatır, o saf çocuksu gözleriyle insanlara yakınlaşmayı çok iyi becerirdi. Basret’ten Dêrşew’e, Aval’dan Aşilma’ya uzanan Gabar’ın müthiş emekle örülü bereketli köylerindeki yürüyüşü hiç bitmesin ister, bu aşık olduğu güzelim meskeni Efrîn'e yeğlerdi Xebat yoldaş. O’nun için asıl memleket olmuştu Gabar. Cesur yüreğini salarken düşmanın üzerine, asil ve mağrur kavgacılığıyla, yoldaşlarını da cesaretlendirir, bir fırtına gibi eserdi.

 İnsan arayışlarının peşinde sürüklenir. Bu arayış, özgür bir yaşam arayışıysa uğruna yapılmayacak yoktur. Hele serüven dolu, her anı ayrı bir heyecan olan gerilla türküsüyle yürüyüş, ancak büyük hakikat arayışçılarının payına düşer. Özgürlük patikalarındaki esrarengiz, bilinmezliklerle dolu bu yaşama imza atmış iki delikanlı. Önder APO’nun özgürlük gıdasından beslenerek efsanevi yaşayan, arayış kapısını Botan’dan aralayıp ölümsüzleşen bu kahramanları anlatmaya gücüm yetmiyor. İnsanlar bir gün ölür, evrendeki tüm canlılar, doğadaki tüm varlıklar ölür gider; ama kahramanlar asla ölmez. İnsanlığın hafızasında ölümsüzleşerek yaşarlar.

Selam ve saygılarımla

 ŞEHİT AZE MALAZGİRT

15 NİSAN 2011

 

Xebat Baz yoldaşla çocukluk yıllarında birlikte büyüyen ve onun köylüsü olan bir gerilla yoldaşın Xebat Baz yoldaşa ilişkin söyledikleri:

“Xebat arkadaşla birlikte büyüdük. Aynı köylüyüz. 14 yaşına kadar da birbirimize yakın yaşadık. Daha doğrusu çocukluk ve erken gençlik yıllarımız birlikte geçmişti.

Xebat yoldaş, henüz çocukken bile çevrenin ilgisini üzerine toplamıştı. Girişken, çalışkan ve fedakarlığıyla herkese yardım ederdi. Bunun için köyün tüm çocukları O’nun etrafında toplanırdı. Yaşı ilerledikçe “pale” dediğimiz ekin biçme işlerinde de çok yetenekliydi. Burada da çevresini örgütleyen ve kendisini dinleten biriydi. Köyde ortaklaşacak bir iş varsa öncülük ona aitti. En gençleri örgütleyip ortak işlere sürüklemesi harikaydı. Bu duruşuyla köyün büyükleri de onu çok sever ve sayarlardı.

Komplo sürecinde gerillaya gelmişti. Tüm Efrînlilerde yurtseverlik bir kültür olduğu için Xebat yoldaşın ailesi de çok yurtsever bir aileydi. Çevresinden şehitler vardı. Amcasının oğlu daha önce özgürlük dağlarında şehitler kervanına katılmıştı. Şehitlere bağlılık ve özelde de Uluslararası Komplo’da tüm komploculara inat dağlara çıkararak intikam almak, Xebat yoldaşta da önde gelen bir duyguydu.

Dağa geldiği ilk yer Başûr’dur. Hedefi Bakur’da savaşa katılmaktı. Ve ben 2004 yılında Gabar alanına gittiğimde zaten onu Gabar’da görecektim. Aradan bir müddet geçmişti. O büyümüştü, bir de çok yetenekli olmuştu. Bense bu durum karşısında O’nu tanıyamamıştım. O, beni çocukluk arkadaşını hemen tanımıştı. Örgütsel, siyasal ve ideolojik olarak kendisini epey geliştirmişti. Pratik öncülüğü fazla gelişkindi. Bu durum ortamı da etkiliyordu. Bir nevi öncü konumundaydı. Çevresine güven aşılamış bu ise etrafta ona saygı ve sevgi olarak geri dönmüşü. Hani diyorlar ya “ne ekersen onu biçersin” diye, sahiden o güven ekmiş, karşılığında güven biçiyordu.

Pratik işlerde yoldaşların en güvendikleri yoldaş Xebat Baz yoldaştı. Eline aldığı bütün işleri sağlam, temiz ve sonuç alıcı bir şekilde yaptığı için yoldaşları tarafından hep takdir ediliyordu. Bir de gerçekte O’nun bu özellikleri hem aile ortamından getirdikleriydi hem de Partinin bilinciyle bunları daha da geliştirerek adeta rafine hale getirmişti. Partimiz her zaman bir militanın işlerini sağlam yapmasını istemiştir. Ne de olsa bizimkisi yürek işi, inanç işidir. Bir de bir halkın kaderini bu çalışmamızla ördüğümüz için Parti, pürüzsüz tertemiz iş istiyor. Xebat yoldaş bu hususlarda tam bir PKK militanıydı.

Her yoldaş, bu özelliklerinden olmalıdır ki O’nunla birlikte çalışmak isterdi. Çünkü o gerçekten bu duyguyu herkese aşılamıştı. İnanç vermek, güven vermek öyle erken oluşan bir gerçeklik olarak her zaman yaşanmıyor. Yoldaşlığı da temizdi. Örgütsellik O’nda ön plandaydı. Yanlışlara karşı duruşu ilkeli ve sadeydi.

Bu güzel özelliklerinin yanı sıra bir de Eyüp sabrı vardı. Yoldaşların yanlışlıklarını düzeltirken herkese düzeltme şansı verirdi. O payı kırıp dökmezdi. Öğreticiydi. Her yoldaşın mutlaka yanlışlarını telafi edebileceğine inanırdı. Sabırlı, istekli, planlı bir şekilde çalışmaya katılır, yapılması gerekli olan birçok işe bile kendisi “ben yapacağım” diyerek gidip yapardı. “Bir işin nasıl başarılacağını bilenler başkalarına da iyi öğretmesini bilirler” misali iyi bir öğretmen ve eğitmendi. Belki bu güzel özellikleri çocukluk yıllarında köy çocuklarıyla edindikleri tecrübelerde edinmişti.

Yine çok hırslı bir arkadaştı. Özellikle düşmana karşı olan öfkesi, yanında şehit düşen arkadaşlar için yapılan eylemlere mutlaka katılarak intikam almak için çok dayatıcı olurdu. 1 Haziran Hamlesi sürecinde yapılan birçok eyleme bizzat katılarak cesaretli duruşunu herkese göstermişti. Düşman gerçekliğini iyi bilince çıkarmıştı. Düşmana kini ve öfkesi çok fazlaydı. Hele bir de çok sevdiği Kendal Baz yoldaşın şahadeti O’nu çok etkilemişti. Bunun için soy ismini Baz yapmıştı. Ve kendi komutanı olan Kendal Baz gibi olmak için ciddi bir çaba içerisindeydi. Her adımı adeta Kendal Baz yoldaşa ulaşmak içindi.

Bir ara örgüt O’nu Medya Savunma Alanlarına çekmişti. Yıl 2007’ydi. Eğitim aldıktan sonra yeniden dayatması üzerine Gabar alanına dönmüştü. Bölge yönetiminde yerini alıyordu. Takım komutanı görevi verilmişti. Eğitim Xebat arkadaşı etkilemişti. Yaşamın her anında eğitimde aldıklarını arkadaşlarla paylaşmak istiyordu. Yaşadığı bu heyecanı herkesle paylaşıyordu. Aynı ruhla çalışmalara da katılır ve hiçbir çalışmaya “hayır” demezdi. Sanki onun lügatinde “hayır” sözcüğü yoktu. Her çalışmaya kendisini öneren bir yoldaştı.

En son Gercüş’te yapılan bir eyleme katılmış, eylem başarılı geçmiş; ancak Xebat yoldaş elinden yaralanmıştı. Eli kısa bir süre sonra iyileşmişti. Ardından bir göreve giderlerken düşmanın pususuna düşmüşlerdi. Bacaklarında ağır yaralandığı için hareket etmesi mümkün olmadığı için yoldaşlarına gitmelerini söylüyor. Ve kendisi sabaha kadar düşmanla çatışıyor ve sabaha doğru düşmanın eline geçmemek için son mermisini kendisinde patlatarak şehitler kervanına katılıyor.

Uzun süre Gabar alanında kalmış, Gabar halkı tarafından tanınan ve sevilen bir gerilla olmuştu. Şahadeti halkı çok etkilemişti. Şahadetini öğrenen halk, çok görkemli bir serhildan ruhuyla karşılamıştı O’nu. Sonra duyduk ki alanda yeni doğan bebelere analar Xebat ismini vermişler.

İşte ölümsüzlük dedikleri duygu bu olmalıdır. Belki vuruluruz, belki katlediliriz ve belki de cenazelerimiz de bulunmaz; ama halkımızın yüreğinde ölümsüzleşmek yok mu…

Bu halkın ölümsüz bir fedaisi olmak için her zaman bu halk için mücadeleye etmeye varız.

Kod Adı: Xebat Baz
Adı ve soyadı: Welat Xalit
Doğum yılı ve yeri: 1980 / Afrin
Katılım yılı ve yeri: 1998 / Afrin
Ana ve baba adı: Sabiha / M. Ali
Şahadet tarihi ve yeri: 28 Temmuz 2010 / Pervari, Siirt