Bahoz Amed - Ali Altun

Kod adı: Bahoz Amed
Adı ve soyadı: Ali Altun
Doğum  yılı ve yeri: 1978 / Amed
Anne - baba adı: Rabia - Bahri
Katılım yılı ve yeri: 1998 / Amed
Şahadet tarihi ve yeri: 14 Haziran 2011 / İmranlı, Sivas

Ortam