Çırav Zagros - Şıvan Ölmez

Kod Adı: Çırav Zagros
Adı Soyadı: Şıvan Ölmez
Doğum Yeri: Hakkari
Anne - Baba Adı: Cariye - Kasım
Şehadet Tarihi ve Yeri: Mayıs 2016 / Şemzinan

Ortam