Sipan Serhat - Hüseyin Öpen

Kod Adı: Sipan Serhat
Adı Soyadı: Hüseyin Öpen
Doğum Yeri: Muş
Anne - Baba Adı: Şükran - İhsan
Şehadet Tarihi ve Yeri: 23 Kasım 2016 / Medya Savunma Alanları