Dilşad Emavi - Nasır Nexçini

Kod Adı: Dilşad Emavi
Adı ve soyadı: Nasır Nexçini
Doğum yılı ve yeri: 1987 / Urmiye
Katılım yılı ve yeri: 2004 / Urmiye
Ana ve baba adı: Leyla / Hüseyin
Şahadet tarihi ve yeri: 7 Ağustos 2010 / İdil, Şırnak

Ortam