Bahoz Cudi - Bawer Kurtuk

Kod adı: Bahoz Cudi
Adı ve soyadı: Bawer Kurtuk
Doğum yılı ve yeri: .. / Dersim
Katılım yılı ve yeri: 2009 /Dersim
Ana ve baba adı: Zarife - Hıdır
Şahadet tarihi ve yeri: 23 Ekim 2010 / Dersim