Şivan Deniz - Muhtesim Özdoğan

Kod Adı: Şivan Deniz
Adı Soyadı: Muhtesim Özdoğan
Doğum Yeri: Bingöl
Anne - Baba Adı: Porsor – Mehmet Nuri
Şahadet Tarihi ve Yeri: Aralık 2015 / Medya Savunma Alanları

Ortam